VALORACIÓ DE LA NOVA PROPOSTA DEL GOVERN SOBRE EL BO SOCIAL

Data: 13-03-2017 - Categoría: Consum

La CUS, SALUT CONSUM I ALIMENTACIÓ, com a entitat que va formar part de la proposta del nou Bo Social de Catalunya, considera que aquesta  proposta que el Govern presentarà a l’Estat, té en compte de manera més realista les persones i famílies vulnerables que viuen una situació de pobresa energètica a Catalunya.
Estem satisfets que aquesta proposta hagi estat consensuada per diferents agents implicats, entre ells la CUS, SALUT, CONSUM I ALIMENTACIÓ, en el marc del Grup de Treball de la proposta catalana de Reforma del Bo social, liderat pel Departament d’Empresa i Coneixement. La reforma del Bo Social, aprovat pel Govern, va ser anunciada pel conseller Jordi Baiget. Valorem molt  positivament la feina feta amb tant poc temps i la voluntat del Govern per intentar recollir les opinions dels agents implicats en la reforma del Bo Social.
La reforma del Bo Social ha d’anar encaminada a :
• Adequar als perfils de les persones i famílies més vulnerables.
• Facilitar la tramitació, reduint  l’excés de burocràcia per poder acollir-se a aquesta ajuda.
• Millorar els sistemes de comunicació.
Desprès d’haver fet una anàlisi del que  aporta la nova proposta de Bo Social respecte a l’actual, cal destacar que:
• Pel que fa al finançament: Un mínim d’un 50 % de l’import total ha de ser assumit per les empreses subministradores, de manera íntegra i no repercutible.
• Pel que fa als descomptes: L’aplicació dels descomptes seran entre el 25% i el 100% en funció dels trams de renda de manera esglaonada. Els descomptes s’han d’aplicar sobre el total de la factura, excepte l’IVA.
• Pel que fa als beneficiaris: a part de nous perfils, cal valorar que també inclou a les entitats socials titulars dels subministraments d’habitatges destinats a la inclusió social de persones vulnerables i projectes d’habitatge social.