Tot el que cal saber sobre l'ùs de les mascaretes

Data: 22-05-2020 - Categoría: Alimentació

Ja és obligatori l'ús de mascaretes en el cas que no es pugui garantir la distància de dos metres entre persones. Per tant, la mascareta és ja un element indispensable per sortir de casa.

Anem a donar resposta a alguns dels dubtes més freqüents quant al seu ús pràctic.

Quant a la vida útil de les màscares depèn del tipus de les mateixes. Les higièniques que trobem a les farmàcies tenen un ús màxim d'unes vuit hores continuades i després han de ser rebutjades. Si el seu ús és puntual es poden reutilitzar si es guarden en una bossa hermètica fins a completar l'ús màxim de vuit hores.

Si utilitzem una mascareta de tela podem reutilitzar-la si la rentem a una temperatura d’almenys 60 º fins que es deteriori i perdi les seves propietats.

Les mascaretes quirúrgiques (blaus o verdes) que són les recomanades per evitar contagis ja que eviten l'exhalació de virus, tenen una durada màxima d'unes 10 hores de mitjana i també poden reutilitzar-se en cas d'ús puntual.

Les màscares FFP2 i les FFP3, també utilitzades pel personal sanitari, tenen una vida útil entre les 8 i les 20 hores, en funció de la seva qualitat. Després d'aquest ús han de rebutjar-se excepte les marcades amb la lletra R que permeten l'esterilització per tornar a utilitzar-les.

Si ens referim a la desinfecció, les màscares higièniques i les quirúrgiques no s'han de desinfectar. Com abans hem indicat, una vegada esgotat el seu temps d'ús han de rebutjar.

Les màscares de tela tampoc s'han de desinfectar ni ha prou amb rentar-les a la rentadora a una temperatura superior a 60 º.

Les mascaretes que es poden esterilitzar són les autofiltrants marcades amb la lletra R. A nivell professional, en hospitals, s'esterilitzen amb calor seca, amb peròxid d'hidrogen, radiació ultraviolada o ozó. Si volem fer-ho a casa és bastant senzill, es tracta de posar aigua a bullir i penjar a sobre la mascareta uns 25 minuts per tal que el propi vapor d'aigua les higienitzi.

En cas que després del seu ús la mascareta s'ha humitejat per qualsevol circumstància hem de rebutjar-immediatament ja que la humitat permet que els microorganismes es multipliquin i la mascareta es converteixi en font de possibles infeccions.

En cas que la mascareta s'humitegi per la pluja podem deixar-la assecar i seguir utilitzant-la sempre que el teixit no estigui deteriorat.

Les màscares de tela poden ser reutilitzades tinguin o no filtre si, després del seu ús, les rentem a una temperatura de 60 º.

En cas d'haver de treure's la mascareta per qualsevol raó podem deixar-la a la barbeta, la portem a la mà o la guardem en una butxaca ? No hauríem de sortir de casa sense l’estoig per guardar-la, ja sigui una bossa o capseta però no hem d’oblidar treure'ns la mascareta subjectant per les subjeccions de les orelles sense tocar la part externa de la mateixa.

Si viatgem en cotxe no és necessari utilitzar la mascareta si viatgem amb les persones amb les que convivim. Si les persones amb les que compartim el viatge no són les que conviuen amb nosaltres cal portar la mascareta higiènica o quirúrgica.

Al cotxe o en llocs amb poca ventilació no és recomanable utilitzar mascaretes tipus FFP3 perquè redueixen la transmissió d'oxigen i diòxid de carboni i poden provocar mareig i fins i tot un possible esvaïment.

És recomanable guardes les mascaretes en algun tipus de recipient hermètic com una bossa de plàstic amb tancament tipus zip i fins i tot algun recipient de plàstic amb tancament a pressió.

I finalment quan rebutgem una mascareta hem dipositar-la al contenidor de residus no reciclables.