T'han inclòs en un fitxer d'impagats?

Data: 04-05-2016 - Categoría: Consum

Aportem deu consells pràctics sobre aquest tipus de situacions:

1- La inclusió en un fitxer ha de notificar-se als interessats en un termini 30 dies des del registre, tant pel propi fitxer com pel creditor del deute.
2- La persona que està en el fitxer ha de poder conèixer les dades que té el mateix i a qui s'han comunicat aquestes dades.
3- La llei reconeix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i tractament de les dades personals.
4- El dret de cancel·lació o rectificació de les dades ha de ser exercit pel titular dels mateixos.
5- Si es vol sol·licitar informació o reclamar ha de fer-se preferiblement per burofax.
6- Les empreses amb possibilitat d'incloure al client en un fitxer de morosos, han de comunicar-li-ho al client en subscriure el contracte.
7- És important avaluar les conseqüències que té no realitzar un pagament i entrar en un d'aquests fitxers. Cal recordar que, encara que no reconeguem un deute, sempre pot pagar-se i, posteriorment, reclamar-se per evitar aquesta circumstància.
8- Si es detecta una inclusió indeguda en un d'aquests fitxers, s'ha de sol·licitar al mateix la cancel·lació de les dades, motivant la petició adequadament.
9- També és possible interposar una demanda civil per possibles perjudicis ocasionats.
10- Les associacions de consumidors podem assessorar i orientar sobre el tema.

Font: CECU