Telefónica canvia la tecnologia d’accés als seus serveis

Data: 13-06-2016 - Categoría: Consum

En relació amb el tancament de centrals de l’operadora Telefónica de España, S.A. (Telefónica) a causa de l’actualització de la seva tecnologia de xarxa i davant la confusió generada envers la continuïtat de la prestació dels serveis per part de Telefónica, es considera adient informar del següent:
• Telefònica està executant un pla de transformació tecnològica que suposa la substitució de cables de coure a fibra òptica en la seva xarxa. Aquesta actuació comportarà l’adaptació de les seves centrals i el tancament d’algunes d’elles.
• Amb el canvi de tecnologia Telefònica ha de mantenir els mateixos serveis i preus de què la persona abonada disposa actualment. Telefónica assumirà l’actualització  de l’equipament domèstic.
• La persona abonada pot rebutjar qualsevol oferta de nous serveis però si vol mantenir els que actualment tingui contractats no ha d’oposar-se al canvi tecnològic. La tecnologia que Telefònica utilitzi per a prestar els serveis no és una qüestió contractual i Telefònica la pot modificar unilateralment.

En resum, es recomana que la persona abonada accepti el canvi si no vol perdre els serveis contractats a l’actualitat, tot i que no té obligació de contractar-ne de nous.

Font: Departament d'Empresa i Coneixement.