SETMANA MUNDIAL DE LES IDP 2016 (Del 22 al 29 d’abril de 2016)

Data: 22-04-2016 - Categoría: Salut

Les Immunodeficiències Primàries (IDP) són un grup de malalties motivades per l’alteració quantitativa i/o funcional dels diferents mecanismes implicats a la resposta immunitària que globalment afecten 1 de cada 2.000 nounats vius. Inclouen més de 200 defectes congènits, que es classifiquen en 8 grans grups segons les seves característiques, i no és infreqüent que afectin diversos membres d’una mateixa família. Tot i que afecten principalment a nenes i nens, avui en dia els casos en pacients adults ja suposen un 40% del total.

Els pacients afectes d’una IDP són susceptibles a patir infeccions de gravetat variable que, si no són tractades de forma adient, poden ser fatals o deixar seqüeles que empitjorin la qualitat de vida de qui les pateix. També existeix un major risc a patir malalties autoimmunitàries, neoplàsies, sobretot del teixit limfàtic, i al·lèrgies.

En moltes ocasions, els malalts requereixen nombrosos controls mèdics i tractaments tant hospitalaris com a domicili de forma indefinida. Així, es tracta, en la majoria de casos de malalts crònics amb tot el que això suposa per a ells i les seves famílies, tant a nivell físic com psicològic i social.

Existeix un gran desconeixement d’aquestes malalties, tant a la població general com als metges que primer han de sospitar-les, pediatres i metges de capçalera que treballen a l’atenció primària.


Informació actes setmana: 
http://www.acadip.org/docroot/demo/images/Programa_PI_Week_2016_cat_v1_Modo_de_compatibilidad.pdf