Revisions mèdiques a TMB per als treballadors exposats a l’amiant

Data: 08-11-2018 - Categoría: Salut

Després de la localització d’amiant a la L1 del metro el passat més d'octubre, TMB va detectar la presència d'aquesta substància potencialment cancerígena en 38 vehicles més. Encara que en el seu moment es va assegurar que no suposava cap risc per a la salut, la companya ha posat en marxa un pla de reconeixements mèdics per als empleats  per detectar una potencial exposició a l'amiant. Aquest programa inclourà a la totalitat de la plantilla.

El personal que ha tingut una exposició potencial a l’amiant que s’ha detectat en alguns del trens de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) estaran inclosos en el pla de reconeixements mèdics específics que es posarà en marxa properament.
.


Aquesta mesura es un complement al programa de vigilància de la salut establert per aquesta mateixa raó en el que ja està inclosa una part dels treballadors de la plantilla.
Els diferents reconeixements seran de caràcter voluntari i es duran a terme a partir de la setmana vinent . Inclourà al personal en actiu que al llarg de la seva vida laboral hagi desenvolupat tasques als departaments de senyals, comunicacions i material mòbil, Tramvia Blau i manteniment d¡estacions. El nombre total de treballadors que podran sotmetre’s a les revisions mèdiques es de 543 persones.

A banda d’això Transports Metropolitans de Barcelona ha afegit que ha ofert a la resta de la plantilla la possibilitat de participar en una campanya de detecció de malalties respiratòries. En aquest cas també seran de caràcter voluntari i programades al llarg dels pròxims sis mesos. La seva finalitat es la de detectar possibles afeccions respiratòries de forma incipient i susceptibles de rebre un tractament mèdic precoç.

TMB ha fet especial èmfasi en remarcar que Metro de Barcelona està desenvolupant des del 2002 un programa específic de vigilància de la salut per possible  exposició a l'amiant i que dins d’aquest programa i fins aleshores no ha estat diagnosticat cap cas d'asbestosi pulmonar, mesotelioma pleural, ni càncer de pulmó o de mediastí entre els treballadors controlats.