RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Data: 14-06-2017 - Categoría: Consum

S’ha signat, pel Departament de Treball Afers Socials i Famílies i els promotors de la Iniciativa Legislativa Popular, l’acord que farà possible la tramitació d’una llei al Parlament de Catalunya per a garantir una “Renda Garantida de Ciutadania”.

Aquest nou dret  ha de ser tramitada al Parlament com llei, i es preveu que la seva aplicació comenci el mes de setembre d’aquest any. La prestació començarà amb un 85%, i la seva implementació es durà a terme durant 4 anys. Per tal d’avaluar l’aplicació i modular els canvis necessaris perquè sigui efectiva és crearà una comissió que farà un seguiment per a el seu compliment.

Els requisits per obtenir la Renda Garantida de Ciutadania es tenir més de 23 anys amb dos anys de residència a Catalunya i haver tant esgotat totes les prestacions com no tenir un patrimoni superior a la primera residència. Ara be, existeixen algunes compatibilitats amb altres ajudes socials, per exemple prestacions derivades de la llei de dependència.

L’altre exempció que es contempla en l’acord es per les famílies monoparentals que ostentin contractes a temps parcial tenint una renda inferior a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

Per a sol•licitar la Renda Garantida de Ciutadania haurà de fer-ho mitjançant les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. El Departament de Treball serà el que traçarà el pla d’inserció laboral i, si escau, se’ls derivarà cap als serveis socials.