Què son els fitosanitaris?

Data: 06-08-2018 - Categoría: Alimentació


Es tracta de substàncies que tenen la capacitat de protegir les plantes i els seus fruits al llarg del seu procés de creixement i ajuden a preservar les seves qualitats i a prevenir la aparició d’essers vius o insectes que poden ser perjudicials pel seu desenvolupament.

El seu ús està orientat a l’agricultura per prevenir els cultius d’una gran varietat d’insectes i altres organismes que poden tenir efectes nocius. Per tant, podem considerar els fitosanitaris com a substàncies útils per prevenir i curar les malalties de les plantes i les collites.

Seguretat dels aliments

Un cop els fitosanitaris han estat aplicats sobre els vegetals es van dissipant progressivament amb el temps tot i que algunes vegades, en el moment de la recol•lecció, encara es poden trobar restes d’alguna substància activa tant en la superfície com en l’interior de les fruites i hortalisses i, en conseqüència, les persones podrien arribar a ingerir-les.

En aquest sentit, hem de dir que la presència de petites quantitats que no superin els límits màxims fixats per la Unió Europea (UE) no suposen cap risc per al consumidor ja que existeix un protocol que mesura la quantitat màxima diària de substancia que una persona pot consumir durant tota la vida sense tenir efectes adversos.

La UE exigeix el compliment de les instruccions d’ús dels fitosanitaris per evitar d’aquesta manera una exposició elevada tant dels conreus com dels professionals, ja sigui per via dèrmica, respiratòria o digestiva. També es respecta el període de temps necessari abans de la collita (període de supressió) per garantir que els fitosanitaris estan per sota del límit màxim autoritzat considerat segur en el producte final.

Seguretat ambiental

Pel que fa al medi ambient s’actua d’acord amb la legislació vigent quan es fan servir el fitosanitaris per evitar incidir en el medi ambient introduint un element que, per la composició química o per les propietats biològiques que té, resulta una substància estranya en el ecosistema.

Per tant, podem concloure que els efectes sobre la salut pel que fa a la utilització de fitosanitaris en les condicions previstes de forma reglamentària no suposa un risc per a la salut.

La utilització dels productes fitosanitaris està regulada en l’àmbit europeu. La legislació autoritza l’ús d’algunes substàncies actives, determina les normes del seu ús i estableix el límit màxim de residus de cada producte fitosanitari per a cada aliment perquè el consum sigui segur.

També hem de saber que l’esmentada normativa exigeix a totes les explotacions que treballin amb els principis de gestió integrada de plagues. Això, en la gran majoria dels casos, comporta l’obligatorietat de contractar un servei d’assessorament tècnic.

I per cloure, direm que els controls es realitzen tant en els punts on es produeixen els aliments com en els punts de distribució i, en cas d’excedir el límit màxim de residus (LMR) s’apliquen mesures correctores i sancionadores.