PROJECTE ABRAÇA'M

Data: 29-03-2017 - Categoría: Salut

Salou presenta el projecte Abraça’m al seu Centre d’Atenció Primària d’Alta Resolució

Els professionals de medicina i d’infermeria del CAR Salou formen els restauradors per garantir una atenció immediata de qualitat quan es donin episodis d’ennuegament en establiments hotelers.

El projecte Abraça’m neix amb l’objectiu de garantir una atenció immediata no professional de qualitat en les situacions d'ennuegament que es produeixen en els establiments hotelers i de restauració del municipi de Salou.

L'ennuegament pot provocar un quadre d'asfíxia, amb una elevada mortalitat. Representa la tercera causa de mort accidental a l’Estat, on es produeixen per aquest motiu un total de 2.087 defuncions anuals. L'obstrucció brusca de la via aèria superior per cossos estranys (OVACE) pot provocar un quadre d'asfíxia per ennuegament. La falta d'oxigen al cervell durant més de quatre minuts pot produir dany cerebral o mort. En els infants, la major part dels episodis d’ennuec ocorren quan estan menjant o jugant, i en presència d'una altra persona. La maniobra de Heimlich és el procediment d'emergència utilitzat per tractar l'ennuegament. No cal ser professional sanitari per practicar-la. Els establiments adherits al projecte Abraça’m disposaran de personal amb formació teòrica i pràctica en primers auxilis i en la maniobra de Heimlich.

Per tant, el projecte Abraça’m proporciona coneixements i habilitats necessàries als professionals de la restauració de Salou per millorar l’atenció immediata en episodis d’ennuegament, alhora que els permet adquirir coneixements i habilitats en primers auxilis bàsics. L’Associació Hotelera de Salou, Cambrils i La Pineda i el parc temàtic Port Aventura s’han adherit al projecte Abraça’m des del primer moment i els seus professionals rebran un curs de tres hores, una de teòrica i dues de pràctiques, a l’aula d’educació sanitària del CAR Salou, amb una avaluació també teoricopràctica dels docents (professionals de medicina i infermeria del CAR). Per acreditar l’establiment, aquest ha de garantir que disposa, almenys, d’una persona formada pel projecte Abraça’m. Aquesta formació s’ha de renovar anualment.

Font: Gabinet Territorial de Comunicació
ICS Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre