Prohibit fer trucades comercials sense consentiment

Data: 29-06-2023 - Categoría: Consum


La llei reconeix el dret a no rebre trucades directes o automàtiques no desitjades amb finalitats comercials, és a dir, el conegut spam telefònic, exceptuant que siguin trucades consentides, per complir una obligació legal o bé per protegir interessos vitals –emergències, qüestions de salut, etc.–, entre d'altres.

No em d’oblidar que sovint, aquest consentiment a rebre trucades el donem sense ser conscients quan acceptem els termes i condicions d’algunes empreses. Per aquest motiu, abans d’acceptar aquestes condicions, hem de revisar detalladament el contingut. Hem de ser especialment prudents a l'hora de facilitar el nostre número de telèfon o qualsevol dada de caràcter personal en sortejos o promocions.

Trucades d’empreses amb les que tenim contracte

La llei permet que les empreses amb les quals tenim contractat algun servei facin trucades comercials als seus clients, sempre que tinguin relació amb productes o serveis de la mateixa empresa que siguin similars als ja contractats. En tot cas està prohibit cedir dades personals a d’altres entitats d’un mateix grup empresarial amb finalitats comercials, sense el consentiment específic i previ de la persona.

A l’inici de qualsevol trucada que tingui com a finalitat oferir productes o serveis, ens han d'informar sobre la identitat de l'empresa, indicar-ne la finalitat comercial i informar-nos sobre la possibilitat de revocar el consentiment o exercir el dret d’oposició al tractament de dades personals, per tal de no rebre més trucades.

Com denunciar vulneracions de la llei

Davant de qualsevol vulneració de drets, és a dir, tant si es reben trucades sense consentiment com si s’ha exercit el dret d’oposició i les empreses no ho respecten, es poden denunciar els fets a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, entitat encarregada d'assegurar el compliment de la llei i d'iniciar expedient sancionador contra les empreses que continuïn fent aquest tipus de trucades comercials o de publicitat sense consentiment.