Possibles implicacions del TTIP en la sanitat dels europeus

Data: 21-06-2016 - Categoría: Varis

Amb el TTIP les grans corporacions farmacèutiques pretenen blindar i reforçar el sistema actual de patent, orientar la fixació de preus de medicaments “per valor”, és a dir, el màxim que pugui imposar al servei de salut i evitar el finançament selectiu i mecanisme de compra eficients per al comprador.
Les conseqüències de l'actual model de patents i l'abús de les mateixes estan creant barreres a l'accés als medicaments per a milions de pacients i estan portant a una escalada de preus insostenible per al sistema.

De signar-se, el TTIP hauria d'excloure explícitament qualsevol aspecte que afecti als sistemes de salut: salut pública, assistència sanitària, assegurances sanitàries (públics i privats), distribució farmacèutica, patents relacionades amb els productes farmacèutics, sistemes de finançament selectiu, etc., de tal manera que tots aquests aspectes puguin modificar-se per la legislació dels Estats i de la UE.
El Tractat hauria d'incloure un text amb aquesta salvaguarda: “Cap disposició, en qualsevol article del tractat, encara que es refereixi a temes generals (com a compra pública, propietat intel·lectual o patents, consells consultius, sistemes d'arbitratge, etc.), podrà ser aplicable en els temes relacionats amb els serveis de salut. Els Governs seran sobirans per decidir què matèries no són aplicable per tenir relació amb la salut i la sanitat”.
Al mateix temps, les CCAA i el Govern d'Espanya han de promoure canvis en els sistemes de negociació i fixació de preus dels medicaments; han de fer ús de les llicències obligatòries quan es comprovi abús de patent que genera dany a la salut pública; i han de promoure un nou model de finançament de la R+D i de la formació dels professionals, de caràcter independent, obert, i que permeti desenvolupar medicaments a preu accessible per a tots.

Font: Acta Sanitaria.