Perquè puja el preu de la llum?

Data: 20-01-2021 - Categoría: Consum


Molts de nosaltres, com a consumidors, ens preguntem per quina raó o raons puja el preu de la llum ...

Intentarem explicar-ho. L'import de la factura de la llum (si és PVPC, Preu Voluntari al Petit Consumidor, nom que rep la tarifa regulada, antiga TUR, Tarifa d'Últim Recurs, és un sistema de fixació del preu de la llum implantat pel govern per a clients de mercat regulat) acostuma a pujar els mesos en què la comercialitzadora de referència que ens subministra l'energia compra a un preu més car l'electricitat al mercat majorista, que és on els que produeixen l'electricitat la posen a la venda perquè els que la comercialitzen la venguin als clients finals, és a dir, als consumidors.

El preu de l'electricitat pot pujar al mercat majorista quan es produeixen alguna d'aquestes circumstàncies:
  • Quan els ciutadans necessitem consumir major quantitat d'energia i això es produeix normalment quan estem en ple estiu o en ple hivern i amb temperatures extremes en els dos casos.
  • Quan les fonts que produeixen energies renovables, que són les de menor cost, produeixen menys quantitat a causa, per exemple a una sequera o a la davallada de cabal dels embassaments, per falta de vent o perquè les hores de Sol es redueixen dràsticament.
  • També pot passar que pugi el preu dels combustibles i, especialment, el preu del gas. Això incideix especialment quan hem d'importar gas de tercers països com Algèria que és el nostre principal subministrador.

En el cas que el Govern faci un canvi en la regulació vigent i augmenti el peatge que paguem pel dret d'ús de les xarxes elèctriques.

Per tant, el preu de l'electricitat està sota la influència del mercat d'oferta i demanda, la qual cosa implica que si consumim més quantitat d'energia el preu serà més car. A més, curiosament, es produeix amb molta freqüència el fet que quan es "dispara" el preu de la llum acostuma a coincidir amb els mesos de major consum a l'estiu i hivern i atès que el preu de l'electricitat es fixa cada hora, acostuma a ser més cara quan ens situem en les hores de major consum, el que es coneix com les hores punta.
A Espanya hi ha uns 11 milions de llars que disposen d'una tarifa d'electricitat PVPC. L'única condició per poder accedir a aquesta tarifa és que la potència sigui 10 kW o inferior, i que contractem amb alguna de les comercialitzadores de referència autoritzades pel govern.

D'aquestes 11 milions de llars, aproximadament un 25% d'elles tenen dret a la percepció del bo social, i poden beneficiar-se de descomptes d'entre el 25% i el 40% en el preu de la llum. No obstant això, més de 8 milions de llars segueixen en el PVPC, sense percebre cap descompte, es veuen afectats per la volatilitat el preu de l'electricitat, i a més la llum que consumeixen no prové d'un origen renovable.