PANGA

Data: 07-02-2017 - Categoría: Alimentació

El panga, o peix gat del Mekong, és un peix d’aqüicultura d’aigua dolça. El que es comercialitza al nostre país procedeix fonamentalment del Vietnam. Presenta una composició nutricional similar a la d’altres espècies de peix blanc marines o d’aigua dolça, i hi destaca la seva baixa proporció en greix i colesterol.

Es troba inclòs al llistat de denominacions comercials d'espècies pesqueres i d'aqüicultura admeses a Espanya del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA).

En el si del Sistema de vigilància dels aliments de Catalunya per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i en el si del Programa d’investigació de la qualitat sanitària dels aliments de l’Agència de Salut Publica de Barcelona durant el període 2014-2016, s’han analitzat un total de 84 mostres de panga (Pangasius hypophthalmus) per a la investigació de paràmetres biològics i químics establerts per la normativa comunitària. Només una de les mostres ha resultat no conforme a paràmetres microbiològics, fet que no hauria de suposar un risc per a la salut humana atès que és un producte destinat a ser cuinat abans del seu consum.

Font: ACSA
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/Panga-pangasius-hypophthalmus