NOVA NORMATIVA INSTAL.LACIO AIRE CONDICIONAT

Data: 26-05-2017 - Categoría: Consum

Una nova norma controlarà que la instal·lació d'aire condicionat es faci només per professionals certificats

Un nou Reial decret aprovat el passat mes de febrer i ja en vigor obliga al comprador al fet que la instal·lació d'un equip d'aire condicionat només es dugui a terme per professionals certificats i al fet que l'usuari informe a l'establiment on ho va comprar de l'empresa que ho instal·la. A més, en comprar l'equip, l'usuari haurà d'emplenar a la botiga un formulari amb les seves dades en el qual se li informa d'aquesta obligació.

Aquestes són les noves obligacions per als usuaris que marca el RD 115/2017, sobre manipulació de Gasos Fluorats, que trasllada una norma europea i busca garantir la traçabilitat dels gasos fluorats d'efecte hivernacle altament contaminants presents en aquest tipus d'aparells. Resumim a continuació les qüestions més rellevants per al consumidor:

- A la compra de l'equip, l'usuari haurà d'emplenar un formulari amb les seves dades i els de l'equip que adquireix. En ell se li informa de l'obligació que sigui instal·lat per professionals certificats.
- Quan l'aparell sigui instal·lat, usuari i instal·lador hauran d'emplenar i signar un nou document en el qual es concreten les dades de l'amo de l'equip, les característiques de l'aparell i les dades de l'empresa instal·ladora i del professional que ho ha col·locat.
- Aquest document haurà de ser remès al comercializador en un termini màxim d'un any. Tant l'usuari com l'establiment hauran de conservar-ho durant cinc anys per a possibles inspeccions i, a partir de 2018, el comerç haurà d'informar a les autoritats de la seva comunitat autònoma dels compradors que no hagin facilitat aquesta informació.
- I, atenció, que l'usuari (així com el comerç) poden ser sancionats si incompleix aquests tràmits sobre la base de la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i de protecció de l'atmosfera, que fixa multes de fins a 20.000 euros.

Aquest procediment de traçabilitat assegurarà que els aparells d'aire condicionat només siguin manipulats per un professional certificat per a la manipulació de gasos fluorats que treballi en una empresa instal·ladora habilitada per a la realització d'aquest tipus d'instal·lacions, una qüestió que, encara que ja era obligatòria, s'incomplia en moltes ocasions.

Informació facilitada per Àrea de Comunicació CECU