Nou model, pioner a Europa, d’atenció a la salut de les persones trans

Data: 26-10-2016 - Categoría: Salut

El Departament de Salut posa en marxa un nou model d’atenció a la salut de les persones trans, pioner a Europa. El model parteix del principi que les persones trans no pateixen cap patologia, i per tant, l’atenció de salut en la transició cap a la identitat sentida no podrà ser, en cap cas, a partir de l’acreditació d’un diagnòstic clínic.
El nou model se centra en les necessitats i les expectatives de la persona trans, garanteix l’accés segur als tractaments hormonals i l’acompanyament de les persones trans i del seu entorn en el procés de transició.
La porta d’entrada al sistema públic de salut serà la nova Unitat Trànsit del CAP Manso de Barcelona, dotada de protocols clínics que siguin coherents amb el model d’atenció presentat avui.
L’atenció a la salut de les persones trans durant la fase de transició es farà a partir d’equips multidisciplinaris des de l’àmbit de l’atenció primària i la salut comunitària, formats per metges especialistes en atenció primària, en endocrinologia i en ginecologia; per infermeres; per especialistes en psicologia clínica i per treballadors socials. I en el cas dels menors, el Departament de Salut està desenvolupant un protocol perquè es faci en el si d’equips multidisciplinaris que hauran d’incloure, com a mínim, pediatres, endocrinòlegs pediàtrics, psicòlegs clínics i infermera o infermer.
El desplegament territorial serà gradual, tenint en compte criteris objectius com la demanda específica des del territori i la formació dels professionals que els atenguin.
El model també inclourà la creació d’una comissió de seguiment on hi participaran les persones trans; professionals dels diferents nivells assistencials i entitats proveïdores i tècnics del Departament de Salut. També incorporarà un conjunt d’indicadors per avaluar l’activitat, l’accessibilitat, la qualitat, l’eficiència i la satisfacció de les persones ateses. Els resultats de l’avaluació permetran una millora continua del model d’atenció.