NO COLLIU NI MENGEU BOLETS QUE NO IDENTIFIQUEU

Data: 24-10-2016 - Categoría: Alimentació

Cal conscienciar-se, a part d’atendre altres recomanacions, de la importància de collir i consumir només aquells bolets que se sàpiguen identificar i que presentin un bon estat de conservació. 

El desconeixement i la confusió de bolets tòxics amb altres espècies comestibles d’aspecte semblant fan que cada any es produeixin intoxicacions. De fet, a Catalunya hi ha un centenar d’espècies tòxiques, alguna fins i tot mortal.

L’ASPCAT també alerta que, a causa de la pluja i en funció del grau de maduració, es poden modificar algunes característiques dels bolets, com el color, l’ornamentació o l’aspecte de les làmines i el peu, cosa que pot induir a error a l’hora d’identificar-los. Així, si es necessita ajut per fer-ho, més que guiar-se a través de fotografies i làmines, el més aconsellable és consultar un expert i, en cas de dubte, mai collir el bolet.

A més, es recomana que no es cullin aquells bolets que creixin als parcs i jardins de les ciutats, a les vores de camins i carreteres o a prop de zones industrials, ja que poden acumular metalls pesants i altres components químics.

En cas que es  presentin símptomes digestius o nerviosos després d’haver-ne menjat, cal anar immediatament al centre mèdic més proper i portar, si es pot, restes dels bolets ingerits.

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).