L’Agència Catalana del Consum i el Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona impulsen un codi de bones pràctiques pels establiments de neteja tèxtil

Data: 06-02-2020 - Categoría: Consum


 
La directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC), Beth Abad; el president del Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona, Antonio Puértolas; i representants del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya, Carme Sabater –en nom de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació (CUS)– i Salvador Domínguez –de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) –, han signat avui el Codi de conducta dels establiments de neteja tèxtil,  amb l’objectiu de millorar la defensa i la protecció de les persones consumidores i reduir l’impacte sobre el medi ambient d’aquests serveis.

Abad ha agraït “la confiança i la bona predisposició per part del Gremi”, ja que “la feina conjunta amb el sector és la única manera d’avançar efectivament en la protecció de les persones consumidores”.

Aquest protocol de referència recull aspectes relacionats amb la informació que es proporciona als consumidors, l’atenció de les reclamacions i la resolució dels conflictes o la gestió dels residus, entre d’altres:
 
  • Millorar la informació sobre el preu dels serveis més habituals.
  • Detallar la informació que ha de contenir el resguard de dipòsit que s’entrega al consumidor quan lliura una peça de roba (danys previs que pugui tenir la peça, possibles recàrrecs si es recull la peça transcorregut un mes des de la data d’entrega, etc.).
  • Respondre les queixes i les reclamacions en el termini màxim de 15 dies (enlloc dels 30 dies habituals).
  • Indemnitzar en cas de deteriorament o pèrdua de les peces lliurades o de mala prestació del servei.
  • Acceptar la mediació de consum i el Sistema Arbitral de Consum com a mitjà de resolució extrajudicial dels conflictes que puguin sorgir.
  • Gestionar correctament els residus amb una recollida selectiva de les deixalles o reduir el consum d’energia i l’emissió de compostos orgànics volàtils per l’ús de dissolvents.
A més, el Codi contempla accions de formació per tal  que els i les professionals del sector de la neteja tèxtil  tinguin coneixement dels drets de les persones consumidores i de les obligacions de les empreses en les relacions de consum, amb l’objectiu de millorar els serveis que ofereixen.

Les empreses o els establiments que s’adhereixin al Codi exhibiran un distintiu de qualitat que atorgarà l’Agència Catalana del Consum.

Aquest conveni s’emmarca en el Pla estratègic de l’ACC 2019-2023, que contempla la promoció de convenis de cooperació amb entitats, universitats, col·legis professionals, gremis i organitzacions empresarials, per tal d’acompanyar i prestigiar els agents que s’impliquin en processos de millora de la qualitat i de l’atenció a les persones consumidores.