Les noves etiquetes de combustibles entren en vigor per a tots els vehicles nous i les benzineres

Data: 09-10-2018 - Categoría: Consum


A partir del 12 d’octubre, s’afegeix un nou etiquetatge obligatori en els assortidors de les benzineres i en tots els vehicles nous –els fabricants no recomanen posar-lo en els vehicles antics–, que pretén homogeneïtzar la identificació dels diversos tipus de combustible dins de la Unió Europea.

Cal recordar que aquestes etiquetes noves no substitueixen ni modifiquen la informació que es facilita actualment en les estacions de servei, sinó que es tracta d’una eina visual complementària. L’objectiu és que les persones usuàries puguin identificar de manera senzilla i clara el tipus de combustible adequat, ja que només hauran d’assegurar-se que l’etiqueta de l’assortidor coincideixi amb la del seu vehicle.

Segons la directiva europea, les noves etiquetes han de figurar en tres llocs: en la tapa del dipòsit dels vehicles nous –només aquells que es comercialitzin per primera vegada i els que es matriculin a partir del 12 d’octubre–; en els assortidors i en les pistoles de les benzineres; i en els concessionaris, que hauran de mostrar aquest etiquetatge ens els models que exposin.

Les etiquetes tenen una forma diferent en funció del tipus de combustible –la gasolina es representa amb un cercle, el dièsel amb un quadrat i els combustibles gasosos amb un rombe–, i contenen informació sobre el contingut màxim de bio-combustible que es recomana usar en cada vehicle que disposi d’etiqueta:
  • Gasolina: E5, E10, E85
  • Dièsel: B7, B10, XTL
  • Gasosos: H2 (hidrogen), LPG (Gas Liquat de Petroli o Auto-gas), CNG (Gas Natural Comprimit), LNG (Gas Natural Liquat).
Les etiquetes més habituals seran la E10 (dins d’un cercle) per a la benzina 95 i 98, i la B7 (dins d’un quadrat) per al dièsel.

Font: Agéncia Catalana del Consum

Més informació:
CUS. Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. Salut, Consum i Alimentació
Tel: 93 302 41 38