Les infermeres catalanes podran indicar alguns medicaments sense l'autorització del metge

Data: 26-08-2019 - Categoría: Salut

Salut ha presentat un decret que dona seguretat jurídica a les infermeres catalanes per tal que puguin prescriure medicaments.

En la pràctica això es traduirà en que les gairebé 42.000 infermeres dels centres sanitaris de Catalunya tindran la capacitat d’indicar productes sanitaris i medicaments que no necessitin la prescripció mèdica i ho faran sense que el metge ho hagi d’autoritzar.

Fa ja temps que les infermeres no poden indicar medicaments o productes sanitaris als seus pacients sense inconvenients i amb seguretat jurídica plena. El decret de l’any 2015 publicat al BOE un 23 de desembre obliga a les infermeres a demanar permís al metge per qualsevol indicació que inclogui medicaments, apòsits, pomades o bolquers. Salut preveu que la llei s’aprovi la tardor vinent i que doni seguretat jurídica a les infermeres i infermers que, de qualsevol manera, han continuat indicant alguns productes i medicaments malgrat la normativa vigent.


Els requisits necessaris per demanar l’acreditació per a la dispensació de medicaments i productes no subjectes a prescripció mèdica estan establerts de la següent manera: en l’àmbit de cures generals, es demana estar en possessió del títol de grau en infermeria, diplomatura en infermeria o ATS o equivalent i acreditar una experiència laboral mínima d’un any com a infermera. En cas de no tenir adquirida aquesta experiència mínima, com per exemple les recent graduades, hauran de  superar un curs d’adaptació gratuït i online amb continguts vinculats a la receptació i sistemes d’informació de 5 hores de durada.Si es vol acreditar en cures especialitzades, s’ha de disposar també del títol d’infermera especialista i acreditant una experiència mínima d’1 any com a infermera especialista amb experiència reconeguda com a tal.

Pel que fa als medicaments subjectes a prescripció mèdica,encara s’està pendent de  l’elaboració de protocols i guies de pràctica clínica per part de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS que disposa d’un parell d’anys de termini per a resoldre el tema, segons estableix el Real Decreto 1302/2018. Encara que des del Govern s’ha transmès als representants de la Comissió de Crisi de la Prescripció Infermera, que s’estan estudiant fórmules legals que permetin resoldre aquesta qüestió sense necessitats d’esperar dos anys.

El text del projecte de decret, especifica que l’administració tindrà un termini de 6 mesos per a respondre a les sol•licituds d’acreditació, moment en el que s’hauran d’haver resolt les adaptacions al Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE) per facilitar l’accés de les infermeres acreditades per tal que puguin dispensar medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica a través de la recepta electrònica.

La Comissió de Pràctica Assistencial, que integrarà representants dels Consells de Col•legis d’Infermeres i de Metges i, eventualment, representants de les societats científiques serà qui determini els àmbits en els que es necessari desplegar l’activitat d’indicació de les infermeres i quina serà l’acreditació que hauran de demostrar.

La noticia de la presentació del decret s’ha fet desprès del ultimàtum que van fer públic les infermeres dient que ja no hi havia més temps disponible per fer un decret en aquesta línia. El mateix col•lectiu havia ja convocat una mobilització per donar visibilitat al problema del decret vigent a Espanya.

D’aquesta manera  es dona per tancat el procés de col•laboració entre les infermeres i el Departament de Salut per assolir el reconeixement legal d’una pràctica consolidada i integrada en la prestació dels serveis de salut a Catalunya.