Les infeccions per ENTEROVIRUS

Data: 21-06-2016 - Categoría: Salut

Es tracta de virus dels quals l’unic reservori és l´home. La seva distribució és arreu del món, encara que amb implantació variada segons els diferents serotipus.

Les seves vies de disseminació entre la població son la fecal-oral i respiratòria entre la població infantil i adulta.

Una característica epidemiològica important és la seva possible llarga supervivència a joguines o superficies on contacti.

En aquests moments no hi ha vacunes o medicaments específics per aquestes malalties


Calen mesures preventives higièniques:
• Especialment a l’hora del canvi de bolquers en els lactants, rentat de mans dels nens infectats i de les persones del seu entorn després d’anar al lavabo.
• Durant els primers dies, cobrir-se en tossir o esternudar amb un mocador d’un sol ús o la part interna del colze, NO amb les mans.
• Netejar i desinfectar freqüentment les superfícies que puguin haver estat contaminades així com les joguines dels malalts.

Davant de qualsevol dubte, s'aconsella trucar al telèfon 061 CatSalut Respon, actiu durant les 24 hores dels 365 dies de l’any. També es pot trobar més informació a Canal Salut.