Les aerolínies tenen l'obligació de tornar els diners dels vols cancel·lats

Data: 03-06-2020 - Categoría: Consum


El Ministeri de Consum manifesta que les aerolínies tenen l'obligació de tornar els diners dels vols cancel·lats

Des del Ministeri s'ha informat que s'està treballant amb l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) en un mecanisme extrajudicial "vinculant" per assegurar que les companyies aèries abonen les indemnitzacions per la suspensió dels vols, provocades per la pandèmia de virus Covid -19.

Les aerolínies tenen l'obligació legal de tornar els diners i es vol assegurar aquesta devolució ja que el consumidor ha pagat per un servei que no s'ha prestat. Per tant, a més d'evident, és de sentit comú percebre aquesta devolució, encara que no existeixen mecanismes extrajudicials que obliguin a les empreses a procedir de forma efectiva, el que suposa que el consumidor es vegi obligat a acudir a la via judicial, el que implica que la major part dels consumidors no recorrin ja que el cost és molt alt en temps i diners.

Pel que fa als viatges combinats en què intervenen intermediaris, la devolució de l'import pot provocar que alguns operadors quedin atrapats sense haver rebut els diners del seu proveïdor, però amb l'obligació legal de tornar els diners al consumidor provocant la possibilitat d'una suspensió de pagaments o fallida de l'empresa. Com a alternativa, es proposa que es negociï amb el consumidor la possibilitat d'oferir un bonus d'un any de durada, per tal de permetre un temps suficient per ajustar la situació econòmica de les parts implicades.

D'aquesta manera, es possibilita donar més temps per facilitar les devolucions entre intermediaris i en cas de no canviar l’esmentat bonus en el termini d'un any, es procedirà a la devolució de l'import.

Des de la CUS - Salut, Consum i Alimentació insistim que els consumidors afectats reclamin a la companyia amb la que han contractat el servei si aquesta no els ofereix la devolució de l'import dels bitllets.

Les companyies aèries no van facilitar una informació correcta als usuaris davant la cancel·lació dels vols prèviament contractats oferint únicament un bonus per bescanviar en dates posteriors, però no la possibilitat de sol·licitar la devolució de l'import dels bitllets adquirits segons estableix la normativa vigent.

En primer lloc, els consumidors afectats han de interposar la corresponent reclamació davant la companyia aèria amb la qual han contractat el seu vol i davant de qualsevol dubte o consulta contactar amb la CUS - Salut, Consum i Alimentació: cus@cus-usuaris.org