L'alcohol es manté com a primera droga en demanda de tractament a Catalunya des de fa 20 anys

Data: 21-08-2018 - Categoría: SalutDes de fa ja dues dècades, el consum d’alcohol continua provocant la majoria de les peticions de tractament per drogodependències a Catalunya. Per tipus de droga, l’alcohol, amb un 43,39%, és manté com la que té més inicis de tractament, fet que reflecteix l’alta carga de morbi-mortalitat que ocasiona aquesta substància en la nostra societat. La segona droga que té més inicis de tractament és la cocaïna, amb un 22,17%, seguida de l’heroïna (12,79%) i el cànnabis (12,43%). Finalment, el tabac representa un 3,86% dels inicis de tractament.

Demandes de tractament per gènere i edat

Si s’analitzen les dades en dones i homes per separat, s’observa igualment que l’alcohol és la substancia amb més inicis de tractament en ambdós sexes (49,40% en el cas de les dones, i 41,70% pels homes), seguit per la cocaïna (17,90% les dones i 23,40% els homes).

Pel què fa a les proporcions entre sexes, en el total d’inicis de tractament hi ha un percentatge major d’homes que de dones (tres de cada  quatre inicis són d’homes). Aquesta majoria d’homes es manté quan s’analitzen les drogues per separat, excepte en el cas del tabac on la proporcionalitat està molt igualada. Pel què fa a l’heroïna i la cocaïna, la proporció dona/home està més descompensada, ja que arriba a ser d’entre 1 o 2 dones per cada 8 o 9 homes.

Aquesta distribució entre sexes reflecteix el fet que les dones tendeixen a igualar els homes en el consum de drogues legals (alcohol i tabac) o aquelles amb menor rebuig social (cànnabis), fet que també es troba en les enquestes poblacionals i escolars.
Cal tenir en compte que gairebé un 60% de les persones que inicien tractament tenen entre 31 i 50 anys; o, també, que  un 44% tenen entre 41 i 60 anys.

L’alcohol, major causa d’urgències per drogues al SEM

El nombre d’urgències per causa del consum o abús de substàncies que van ser ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) durant 2017 va ser de 21.740, valor lleugerament superior al 2016. Les urgències relacionades amb el consum d’alcohol van ser, de lluny, les més freqüents (84,61%).

Destaca la franja de menys edat (12-16 anys) on les noies presenten més intoxicacions per alcohol. A mesura que avança l’edat, aquesta proporció s’inverteix i són els homes qui presenten més intoxicacions. En aquest sentit, cal remarcar la necessitat de prioritzar de forma important les intervencions preventives entre aquests menors tenint present la perspectiva de gènere, ja que les intoxicacions alcohòliques van associades a altres problemàtiques, com pràctiques sexuals de risc o no consentides, violència juvenil o accidentabilitat, com mostra l’enquesta estatal ESTUDES 2016.

Informació i conscienciació a Canal Drogues

Al web temàtic del Canal Drogues (http://drogues.gencat.cat) hi ha disponible un recull de materials d’informació i conscienciació per a població general, i es proporciona informació relativa als centres i programes de tractament que existeixen a Catalunya.

Aquestes actuacions formen part de les polítiques de prevenció i assistència que realitza la Sub-direcció General de Drogodependències en l’àmbit de les drogodependències.

L’informe del Sistema d’Informació sobre Drogodependències (SIDC) 2017 ja està disponible al Canal Drogues, a l’apartat d’Epidemiologia:
http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/epidemiologia/sid/