La vacuna contra el pneumococ, al nou calendari vacunal

Data: 04-11-2015 - Categoría: Salut

El Departament de Salut incorporarà al calendari de vacunes sistemàtiques una vacuna que fins ara no hi estava inclosa: l’antipneumocòccica conjugada.

La vacuna antipneumocòccica s’inclourà al calendari als 2, 4 i 12 mesos d’edat, seguint les pautes acordades pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Cada any es produeixen a Catalunya 12,5 casos per cada 100.000 persones de malaltia pneumocòccica invasiva (MPI) (dades de 2013). Els 62,6% dels serotips causants de la malaltia estan inclosos en la vacuna pneumocòccica conjugada.