La nova llei hipotecària beneficia als bancs davant la possibilitat d'impagaments del usuaris

Data: 17-06-2019 - Categoría: Consum

Aquest passat 16 de juny ha entrat en vigor la norma que facilita l'inici de procediments d'execució que derivaran en desnonaments davant l'impagament d'un nombre molt reduït de quotes i que possibilita que fer fora les famílies dels habitatges abans que trobin alternatives habitacionals i no imposa la dació en pagament a les entitats però a més permetrà que les entitats treballin al seu favor amb els desnonaments al poder quedar-se amb la propietat dels habitatges fins i tot per la meitat del seu valor de taxació. Les hipoteques que se signin a partir d’aquest dilluns, 17 de juny, ja han de complir la nova llei hipotecària

Segons aquesta llei a partir de l'impagament de 12 de les fins a 480 mensualitats que conformen un d'aquests préstecs les entitats bancàries poden posar en marxa el procediment per quedar-se amb els immobles.


Tot i que la norma també inclou algunes millores per als consumidors, especialment en matèria de transparència, això no és obstacle perquè considerem que els usuaris que puguin travessar moments de dificultat econòmica vegin que els seus drets queden desprotegits.

Altres aspectes negatius a destacar és que la llei estableixi que la banca pugui aplicar interessos de demora de 3 punts per sobre de l'interès remuneratori, quan la jurisprudència ja havia establert que els anteriors 2 punts per sobre són abusius o, per exemple, que no s'hagi establert un sostre als tipus d'interès de les hipoteques, de manera que les famílies queden desprotegides si l'euríbor o la resta de tipus de referència es disparen en el futur.

Un aspecte fonamental és que amb aquesta llei n'hi ha prou que l'usuari hagi deixat de pagar entre el 10% i el 2,5% de les mensualitats -segons es tracti d'hipoteques de 10 a 40 anys- perquè les entitats puguin reclamar el venciment anticipat del préstec i iniciar un procediment que previ a un desnonament. És lamentable que aquesta llei no inclogui la prohibició de dur a terme els desnonaments quan l'usuari no disposa d'alternativa habitacional, cosa que Nacions Unides va declarar com "una violació del dret a un habitatge adequat".

Però a més, el text d'aquesta llei no inclou la dació en pagament com a eina per evitar deutes perpètues a les persones que no puguin pagar la seva hipoteca. Les entitats no només podran desnonar famílies abans que trobin alternatives habitacionals, sinó que seguiran quedant-se amb els seus habitatges per un percentatge excessivament baix del valor pel qual van ser taxades en el seu dia.

D’altra banda l’Agència Catalana del Consum ha publicat un resum de les novetats més rellevants que inclou la llei.

Nova Llei de Crèdit Immobiliari