La Generalitat proposa sancionar amb prop de 8 milions d’euros les principals operadores de telefonia pels increments unilaterals de preus

Data: 22-03-2019 - Categoría: Consum

 El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant l’Agència Catalana del Consum (ACC), ha obert expedients sancionadors, amb propostes de sanció per valor de 7,9 milions d’euros, a les principals operadores de telefonia pels augments unilaterals de preus que han dut a terme. Així s’ha anunciat en roda de premsa el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, i la directora de l’Agència Catalana del Consum, Elisabeth Abad. Telefónica és qui acumula un import més alt amb 5.073.519,95 euros, seguida per Vodafone amb 1.695.063,58 euros i per Orange Espagne amb 1.130.002,85 euros.

La infracció que s’imputa en aquest cas a les operadores és la realització de pràctiques abusives adreçades a les persones consumidores, que recull l’art. 331-5 a) de la Llei 22/2010 del Codi de consum, infracció que el mateix text legal qualifica com a greu. D’altra banda, l’art. 333-1 b) del mateix Codi estableix que les infraccions greus seran sancionades amb una multa d’entre 10.001 i 100.000 euros, quantitat que es pot ultrapassar fins assolir el quíntuple del valor del béns o els serveis que són objecte de la infracció.


Avís previ de l’ACC a les operadores

Entre finals del 2017 i començaments del 2018, l’ACC va detectar un increment de les reclamacions contra els augments de preus que estaven comunicant les principals operadores de telecomunicacions. Arran d’aquestes informacions, l’ACC va difondre un avís en el seu web informant de les condicions en què aquestes empreses podien modificar les condicions contractuals. Aquesta modificació només es pot fer per motius vàlids que estiguin especificats en el mateix contracte i, a més, cal concretar amb claredat i de manera fàcilment comprensible les eventuals modificacions del cost, el motiu i la manera de variar-lo. Per exemplificar-ho, els augments podrien ser lícits si estiguessin fonamentats en modificacions de caràcter tècnic imposades per alguna norma –que comportés una ampliació i/o millora de les xarxes–, o en la introducció de nous tributs o taxes, entre altres raons.

En els mesos de març i abril del 2018, la directora de l’ACC va convocar les tres principals operadores (Telefónica, Orange i Vodafone), per traslladar-los la disconformitat amb aquests augments de preu unilaterals i injustificats, a la qual cosa van replicar que estaven emparades per la normativa específica del sector de les telecomunicacions. Ja en aquell moment es va posar en coneixement d’aquestes empreses que la inspecció de consum duria a terme actuacions, de les quals es podrien deduir expedients sancionadors.

En definitiva, l'objectiu de les actuacions inspectores pel que fa a les clàusules contractuals que emparaven els increments de preus unilaterals, va ser determinar si la pràctica adoptada per les companyies podia tenir la consideració d‘abusiva, ja que causava un desequilibri en la relació contractual en perjudici del consumidor. La conclusió a la qual va arribar la inspecció és que aquests augments unilaterals no s’ajustaven a l’ordenament jurídic que regula les relacions de consum.