La Declaració Universal de Drets Humans: respecte i igualtat de drets per a tothom.

Data: 10-12-2022 - Categoría: Socials


El Dia dels Drets Humans se celebra cada 10 de desembre, dia que, el 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Declaració Universal de Drets Humans (DUDH). La Declaració Universal de Drets Humans és un document històric que proclama els drets inalienables que corresponen a tota persona com a ésser humà, independentment de la seva raça, color, religió, sexe, idioma, opinió política o d'una altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

A les dècades transcorregudes des de l'adopció de la Declaració el 1948, els drets humans han estat més reconeguts i garantits a tot el món. Ha servit de base per a un sistema de protecció dels drets humans en expansió que avui se centra també en grups vulnerables com ara les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i les persones migrants.

No obstant això, la promesa de la Declaració de dignitat i igualtat de drets per a totes les persones ha patit un atac constant durant els últims anys. Quan el món s'enfronta a desafiaments nous i continuats —com les pandèmies, els conflictes, les desigualtats creixents, la fallida moral del sistema financer mundial, el racisme i el canvi climàtic—, els valors i els drets consagrats a la Declaració serveixen de guia per a les nostres accions col·lectives de no deixar ningú enrere.

Des de la CUS - Salut + Consum + Alimentació ens sumem i demanem el respecte i la igualtat de drets per a tothom.