La CUS - Salut, Consum i Alimentació pel reciclatge de l'oli doméstic

Data: 13-11-2019 - Categoría: Medi Ambient


Des de la CUS - Salut, Consum i Alimentació volem ajudar en la sensibilització dels consumidors per reciclar l'oli domèstic que ja hem utilitzat i que té un gran poder contaminant.

Encara hi ha moltes persones que no són conscients, en l'àmbit domèstic, de les conseqüències per al medi ambient que comporta el fet de tirar per l'aigüera l'oli usat, així que intentarem raonar per què no hem de fer.

Hem de saber que uns dos terços l'oli que tirem per l'aigüera s'aboca a les clavegueres i ocasiona una sèrie de perjudicis com embussos a les canonades, reproducció de bacteris que són potencialment nocius per a la nostra salut i que contribueixen a l'augment de certes plagues urbanes a més de generar olors desagradables a les llars.

El greix, per la seva característica aglutinant, genera grumolls que s'acumulen i produeixen importants embussos a les capçaleres de les canalitzacions de la xarxa d'aigües residuals que tots compartim.

Si l'oli usat arriba als rius forma una pel·lícula en la superfície que interfereix en l'intercanvi d'oxigen i afecta els animals i plantes que habiten en l'ecosistema.
Se sap que 1 litre d'oli és capaç de contaminar 1.000 litres d'aigua i s'ha calculat que cada un de nosaltres generem anualment uns 4 litres d'oli domèstic usat que suposen uns 180 milions de litres d'oli vegetal usat anuals a Espanya.

Si seguim el recorregut, quan aquests residus arriben a les depuradores d'aigües residuals, el procés que comporta la seva eliminació física o química és, a més de costós, una font generadora de contaminació.

Independentment de l'elevat cost econòmic que suposa el procés de tractament a les depuradores, cal no oblidar que aquest cost també afecta els consumidors que som els que sufraguem aquesta despesa. Ens referim a la utilització d'un gran volum d'aigua que ha de ser escalfada i que implica una despesa energètica afegida més el cost del detergent utilitzat.

Tota aquesta situació, que implica una activitat de neteja, està valorada en 40 euros per llar i any. Dit en xifres globals per als 5.000.000 de llars existents a Espanya, obtenim un resultat de 600.000.000 euros invertits en una tasca innecessària que podria evitar-se perfectament. Si a més sumem el volum d'aigua potable que cal utilitzar per a tot el procés de neteja arribem a la xifra de 1.500 milions de litres anuals.

Aquesta acció, amb un gran potencial contaminant, pot pal·liar-se i fins i tot evitar-se duent a efecte un correcte reciclatge que a més comporta beneficis interessants.
Les deixalleries o punts verds són instal·lacions públiques dissenyades per dipositar una sèrie de residus domèstics contaminants entre els quals es troba precisament l'oli. Aquests punts nets requereixen que el consumidor es desplaci fins a ells per dipositar l'abocament, cosa que dificulta el procés ja que solen estar ubicats als afores del nucli urbà.

Tenim, però, l'opció dels contenidors urbans que, encara que en alguns municipis hi ha un dèficit d'ells, són l'opció més propera i fàcil. S'ha de dipositar el líquid contaminant en un envàs tancat per part del consumidor encara que en altres casos els responsables del reciclatge faciliten envasos adequats per homogeneïtzar el sistema de recollida.

Si gestionem correctament el reciclatge d'oli usat a nivell domèstic podem obtenir una sèrie de beneficis com l'eliminació de la contaminació de l'aigua i la reutilització d'aigua un cop depurada, contribuirem al menor cost del procés de depuració de les aigües residuals, contribuirem a la menor degradació i obstrucció dels sistemes de sanejament, reduirem la possibilitat de proliferació de microorganismes nocius per a la nostra salut i reduirem la dependència energètica amb l'exterior.