La CUS, Salut , Consum i Alimentació manifesta el seu recolzament als nous horaris d’atenció als CAPs a partir d’aquest 1 de gener

Data: 10-01-2019 - Categoría: Salut

Des de la CUS pensem que cal potenciar la conciliació familiar i laboral dels treballadors i que aquesta mesura beneficiarà també a la qualitat assistencial als usuaris del centre de primària.

Tant els horaris, com la homogeneïtzació dels serveis prestats pels centres és una de les mesures que des de la CUS hem vingut proposant de fa molts anys, ara nomès ens resta que felicitar la iniciativa del CatSalut. Aquest nou horari, ja en plena vigència, no posarà en risc a cap persona que necessiti rebre una atenció urgent a altre horaris ja que garanteix l’assistència urgent a través dels CUAPS, es a dir, els Centres d'Urgències d'Atenció Primària, oberts les 24 hores, o també trucant al 061.


.Es tracta d’una mesura pensada per intentar reduir l’actual variabilitat dels CAP en els horaris d’atenció primària i que vol permetre també la millorar l’equitat territorial i la conciliació de la vida familiar i laboral del professionals.

Aquesta mesura ha entrat en vigor des del proppassat 1 de gener aplicant la Instrucció 07/2018, del Servei Català de la Salut (CatSalut), d’implantació de l’horari de finalització del funcionament dels centres d’atenció primària (CAP) i dels serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) a les 20 hores.

En la pràctica aquesta mesura facilitarà que la homogeneïtzació dels horaris d’atenció ja que actualment el 73% dels CAP ja tanquen a les 20 hores i la resta a les 21 h.

El responsable de vetllar per tal que les entitats proveïdores de serveis sanitaris arreu de Catalunya portin a terme les diferents actuacions necessàries es el Cat Salut per mitjà dels gerents de cadascuna de les regions sanitàries.

Aquestes accions sempre tindran en compte el respecte a l’autonomia de gestió dels centres però garantint en qualsevol cas que els ciutadans rebin una atenció sanitària de qualitat i que disposin d’informació actualitzada.
Aquest horaris unificat s’implantaran de manera progressiva a partir d’ara i fins el 31 de març de 2019.