La CUS - Salut + Consum + Alimentació se suma a les peticions d'arquitectes, arquitectes tècnics i administradors de finques per extremar les precaucions i consultar amb professionals competents abans d'instal·lar piscines en terrasses i terrats.

Data: 08-07-2020 - Categoría: Socials


La vicepresidenta de CECU (Confederació a la qual està adherida la CUS - Salut + Consum + Alimentació), Ana Etchenique, sol·licita que els consumidors "facin sempre un ús responsable dels productes que utilitzen"

A més, també recordem que si un veí vol instal·lar o instal·la una piscina i això suposa l'alteració d'algun element comú, no pot fer-ho sense l'autorització prèvia de la Junta de Propietaris.

Fa pocs dies degut precisament a l'excés de pes d'una piscina de plàstic instal·lada en una terrassa es va ensorrar un habitatge a Elda (Alacant). Dues persones van haver de ser ateses com a conseqüència de la caiguda d'aquest habitatge unifamiliar, una d'elles per una ferida en una cama i l'altra per una crisi d'ansietat.

Des de CECU i des de la CUS - Salut + Consum + Alimentació recordem als consumidors que el dret a la salut i la seguretat és un dret fonamental reconegut en la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris. Els productes han de ser segurs, però el consumidor ha de contribuir fent un ús responsable dels mateixos. La col·locació indeguda en llocs no aptes pot deixar sense efecte les assegurances contractades al no cobrir aquest tipus de contingències, havent d'assumir els danys soferts en l'habitatge, així com els causats a tercers. Seria desitjable que l'etiquetatge i instruccions d'ús d'aquests productes, en funció del que ha passat, hauria d'advertir amb més èmfasi el perill que suposa la seva ubicació sense control o assessorament tècnic previ.

No hem d'oblidar que cada edifici està calculat per a uns usos concrets i, si introduïm elements que alterin la seva estructura, aquesta es pot veure seriosament amenaçats per la qual cosa l'assessorament d'un professional pot evitar riscos no desitjats.

Per evitar possibles danys en les estructures dels edificis i salvaguardar la seguretat de les persones, abans d'adquirir una piscina, és recomanable contactar amb un professional competent perquè garanteixi la viabilitat de la instal·lació i el volum d'aigua que pot suportar. Sotmetre a un element de l'estructura formant part d'un pati, coberta, terrassa o balcó a l'excés de pes d'una piscina, pot portar a la fatiga dels materials que la conformen i a el col·lapse amb greus conseqüències materials i personals.