La CUS - Salut + Consum + Alimentació dona suport a la mediació com a alternativa per ajudar a restaurar la confiança entre les famílies i les institucions que tenen cura de la gent gran

Data: 08-01-2021 - Categoría: Socials


La notícia de que les demandes presentades dels familiars de les persones que van morir per causes relaciones amb la Covid 19 contra les residències en les que hi vivien ha decaigut i seran arxivades, no és una bona notícia. Deixant de banda la consideració, que podria atribuir-se novament a l’administració de justícia en aquest cas, de ser la manifestació del col·lapse d’un sistema que no pot fer front als veritables problemes de la societat real, està la situació de les persones que interposen les demandes i dels propis demandats.

Per ambdós la situació és doblement dolorosa. Per uns perquè no poden obtenir la satisfacció pel dany presumptament rebut. Pels altres perquè no poden defensar-se davant els fets ocorreguts. Per ambdós la impossibilitat d’explicar-se davant l’altre i també davant els sistema social i llurs administracions, que haurien d’emparar la seva situació concreta. En darrer terme, no sembla possible l’explicació davant la societat com un tot.

No estem aquí, a la Societat Catalana de Mediació en Salut, per desfer aquest enorme problema que li cau a la societat, i en particular al més vulnerables. Aquests són tant les víctimes i les seves famílies, com els serveis socials i de salut que cobreixen bona part de l’atenció a la dependència i de la protecció social. Però si estem per tractar de ser, per una banda, un altaveu més d’aquesta situació i, per altre banda, per oferir espais de mediació per tractar de minimitzar el dany, de reparar les primeres i segones víctimes.

El que proposem és intentar disminuir el dolor, encara que sigui mínimament, d’una crisis davant la qual la justícia arxiva, que pugui acollir en primer terme les insatisfaccions de les parts, satisfer després els interessos encara que siguin parcials de les parts, i finalment ser un element que ajudi a la reconstrucció del contracte social que la ciutadania estableix amb les institucions, públiques o privades, per tal de tenir cura de la gent gran en un estat de dret en la que els ciutadans som el centre de la vida en comú.

Josep Lluís de Peray
Coordinador de l'equip de mediadors