l'1 de març es començarà a aplicar la taxa pels duplicats de la targeta sanitària del CatSalut

Data: 28-02-2014 - Categoría: Salut

Entra en vigor la disposició addicional de la llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per a la implantació de la taxa per renovació i reposició de la TSI del Servei Català de la Salut (CatSalut), aprovada al Parlament el passat 27 de gener.

En cas de necessitar un duplicat de la TSI caldrà que la persona s’adreci al seu CAP on iniciaran els tràmits. La persona haurà d’abonar els 7 euros a una entitat bancària i tornar al CAP amb el justificant de pagament. En aquell moment obtindrà un document provisional que servirà fins que rebi la nova targeta a domicili.


Per qüestions tècniques, en aquesta primera fase d’implementació de la taxa, les gestions s’hauran de fer presencialment. En una fase posterior està previst que la tramitació i resolució es puguin fer telemàticament mitjançant un formulari web.

Es tracta d’una mesura que ha de contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari català i la qualitat de les prestacions i dels serveis.

La targeta sanitària continuarà essent gratuïta i la taxa de 7 euros tan sols s’aplicarà als duplicats per pèrdua, deteriorament o robatori.

Restaran exempts de pagament de la taxa els casos de reposició per rectificació de dades d’identificació personal i les renovacions periòdiques que gestiona i promou l’Administració.

Per a més informació sobre l’aplicació i el procediment per sol•licitar la TSI, els ciutadans tenen a la seva disposició el telèfon 061 CatSalut Respon.