JORNADA: PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR DAVANT LES FALSIFICACIONS

Data: 05-10-2016 - Categoría: Consum


Barcelona, 7 d’octubre de 2016
ATENEU BARCELONÈS
C/ Canuda, 6 Sala Verdaguer
08002 – BARCELONA

Tots els ciutadans/es som consumidors/es i per tant disposem de drets i deures que ens emparen segons la normativa vigent en matèria de consum davant de qualsevol frau, reclamació, etc...
Però en certs actes de consum, els drets del consumidors es tornen vulnerables. El desconeixement i algunes pràctiques delictives fan que es creïn riscos per a la salut, per a la seguretat individual i/o col•lectiva, per l’economia, pel medi ambient.... 
Un exemple serien les FALSIFICACIONS, un fenomen en ple creixement i amb unes conseqüències negatives importants.
El  volum de productes falsificats a nivell mundial i conseqüentment el seu comerç és prou important com per parlar de milions d’euros. Son molts els sectors implicats: marroquineria, tèxtil, calçat, rellotgeria, joieria, joguines, perfumeria, cosmètica, medicaments...tenint greus repercussions econòmiques i sanitàries per als governs, les empreses i els consumidors.
Però, quina ha de ser l’actitud que hem de tenir davant les falsificacions? On és la temptació? Som realment conscients dels riscos que comporten? Val la pena perdre els drets que tenim al comprar un producte falsificat?  I la nostra salut que hi té a dir? Val la pena posar-la en risc? És la compra d’una falsificació una compra responsable?
Volem analitzar aquest fenomen donant diverses visions sobre el tema que ens facin entendre les causes i les conseqüències d’un delicte que ens envolta dia darrera dia, que ens tempta, que en moltes ocasions ens aboca a fer una compra irresponsable i immadura.
Eliminar les falsificacions no és un repte fàcil. Però els consumidors i usuaris hi tenim molt a dir i sobretot molt a fer.
NO COMPREM FALSIFICACIONS! TOTS HI SORTIREM GUANYANT!        


Programa
09,30   Lliurament de documentació
10,00   Inauguració a càrrec de:
           -    Sra. Montserrat Ribera, Directora General de l’Agència Catalana del Consum  
- Sra. Laura Martinez Portell,  Diputada Delegada de Salut Pública i consum. Diputació de Barcelona
- Sra. Carme Sabater Sánchez,  Presidenta de  la CUS: Salut, consum i alimentació          
10,15 Conferència inaugural a càrrec de la Sra. Mariló Gramunt. “La compra de productes falsificats: entre el frau i la vulnerabilitat del consumidor”.
          Professora en Dret i Presidenta de la Junta Arbitral  de Consum de Catalunya.
10,50    Coffee break
11,20    TAULA RODONA:  FALSIFICACIÓ,  COMUNICACIÓ I  VIGILÀNCIA DEL MERCAT  DELS  PRODUCTES     
- Sr. Joan Mulet Sánchez. Cap Àrea d’Investigació Criminal de Tarragona dels Mossos d’Esquadra.  Departament d’Interior de la  Generalitat de Catalunya.
- Sr. Albert Melià. Subdirector de l’ Agència Catalana del Consum de la Generalitat  de Catalunya
- Sr. J. Antonio Moreno. Director General de la Asociación para la Defensa de la Marca ANDEMA
- Sr.  Emiliano Maroto.  Secretari General d’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
- Sr. Salvador Cassany.  Cap de Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
- Sra. Mercè Marzo, Directora de Màrketing i Comunicació UBIQUITY.
- Moderadora:  Sra. Mariló Gramunt.  Professora en Dret Civil i Presidenta de la Junta Arbitral de                Consum de Catalunya.
13,00 Conferència del Sr. Fernando Móner.  “Consecuencias de nuestros hábitos de compra y consumo” President de CECU. Confederación de Consumidores y Usuarios  
13,30   Cloenda
- Sr. Josep Davins.  Subdirector General d’Ordenació  Professional i Regulació  Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

- Sra. Carme Sabater. Presidenta de CUS: Salut, consum i alimentació