Informe sobre l'Impacte de les Xarxes Socials als Hàbits Alimentaris dels Adolescents

Data: 11-04-2022 - Categoría: AlimentacióL'informe pretén analitzar l'impacte de les xarxes socials als hàbits alimentaris dels adolescents en una primera etapa de manera qualitativa. Per això s'han creat 3 grups de treball que aborden el tema des de diferents perspectives. El dossier descriu de manera exhaustiva la situació del problema a Espanya i els esforços que es fan a diferents nivells. El diagnòstic és extensible a altres països.

El dossier enfoca l'anàlisi des de la visió de sistema que té Fundació Triptolemos i que en queda definida al'apartat 2. S'ha seguit el criteri de l'OMS per definir les franges d'edats.

LLEGIR INFORME AQUI