I si ens toca la loteria de Nadal?

Data: 20-12-2016 - Categoría: Consum

Dijous que ve dia 22, alguns tindran la fortuna d'aconseguir algun premi de la loteria i volem a donar resposta a possibles dubtes sobre el tema:

- Si us toca, posar el dècim en lloc segur. Les opcions més segures són acudir a un notari per acreditar l'existència i la titularitat de la possessió del dècim o dipositar-ho al banc, tenint en compte que els premis superiors a 2.500€ no poden cobrar-se en efectiu. Això sí, en un primer moment és millor no contractar cap producte financer, ja hi haurà temps de buscar i comparar. Com aquest any el 22 de desembre és dijous, els agraciats poden dipositar el dècim en la seva entitat bancària i, una vegada assegurat, anar a celebrar-ho. Cal revisar els nombres al més aviat possible ja que el termini màxim per al cobrament dels premis és de tres mesos.

- Hisenda es queda el 20% a partir dels 2.500€ de premi, encara que no cal fer gens, ja que quan es rep el premi per part de Loteries i Apostes de l'Estat, es lliura amb la retenció ja feta. En els successius anys no es tributa per l'import del premi, però sí pels rendiments que generi.

- Si el dècim és compartit l'impost es descomptarà al cobrador, devent els altres premiats rebre la proporció que els correspongui de la part neta. En compartir nombres cal recordar que és important deixar constància documental de les persones que participen i en quin percentatge: una forma senzilla de fer-ho seria fer fotocòpies del dècim compartit (una per participant), indicant qui participen del nombre i en quina proporció i signant-les per tots. Igualment, és interessant informar de la titularitat compartida del dècim a efectes fiscals perquè no s'entengui el repartiment del premi com una donació i reclamar-nos el pagament de l'impost de donacions.

- Si el dècim està trencat o deteriorat? No cal intentar reparar-ho. Tal com estigui cal portar-ho a una administració de loteria o a la seu de Loteries i Apostes de l'Estat. Allí intentaran autenticar-ho i, si no és possible, ho remetran a la Fàbrica de Moneda i Timbre, on es fabriquen, perquè verifiquin la seva veracitat i autoritzin el pagament. Si fos denegat, el portador del bitllet podrà recórrer davant el Ministeri d'Hisenda i acudir als tribunals de justícia.


- En cas de pèrdua o robatori del nombre el primer és anar a la Policia, Guàrdia Civil o Jutjat de Guàrdia per denunciar el robatori o la pèrdua, aportant tota la documentació que es tingui i que pugui acreditar la propietat del nombre: fotocòpies, fotografies, documents notarials, missatges, correus electrònics... Després cal notificar per escrit el fet a l'Assessoria Jurídica de Loteries i Apostes de l'Estat, aportant la denúncia. Si el premi és superior a 5.000€ es podrà sol·licitar en el jutjat una ordre judicial perquè es paralitzi el pagament del premi, però si el premi és inferior a 2.500€ cal ser ràpid lloc que es pot cobrar directament en l'administració de loteria.
-

IMPORTANT: Si arriba alguna carta indicant que ha guanyat la loteria, cal desconfiar. Les anomenades “cartes nigerianes” segueixen a l'ordre del dia i són una estafa.

Fuente: CECU