Frau en el reciclatge d'electrodomèstics

Data: 13-10-2016 - Categoría: Consum

Després de la informació apareguda ahir en relació amb una presumpta situació de frau en el reciclatge d'electrodomèstics, CECU exigeix a les administracions nacionals i autonòmiques d'Indústria i Hisenda i, fins i tot, a la Fiscalia una profunda recerca que aclareixi si aquestes activitats es donen de forma generalitzada i es prenguin mesurades perquè deixin de succeir.

Segons la informació publicada, mentre els consumidors estan pagant en la compra dels seus electrodomèstics un percentatge per al seu reciclatge, bona part dels aparells que es rebutgen no acaben sent reciclats de forma adequada o, directament, acaben en abocadors o chatarrerías sense control algun. De ser cert, estaríem davant un clar cas de frau al consumidor, que paga als productors entre 2 i 18 euros més, en funció de l'aparell, per gestionar un reciclat que posteriorment no es realitza. El que se segueixi produint aquesta situació és especialment greu si tenim en compte que aquesta no és la primera vegada que es denuncien aquests fets.

Dins del seu ampli compromís amb el reciclatge, CECU vol encoratjar a les autoritats a protegir els drets dels consumidors i el medi ambient i, en relació amb això, a prendre mesures que evitin a més que condeixi en el consumidor una sensació de descoratjament cap al reciclatge.

Font: CECU