Etiquetatge del peix fresc sense envasar

Data: 05-05-2016 - Categoría: Alimentació

A les peixateries l'etiqueta dels productes de la pesca i de l'aqüicultura, frescos i sense envasar ha d'informar al consumidor, de forma clara i precisa, per tal de que li permeti escollir el producte que més l'interessa i per tant fer una compra amb coneixement.

Cal tenir ben present els avantatges de l’etiquetatge:
• dóna confiança perquè assegura la traçabilitat del producte.
• permet conèixer la procedència del producte pesquer.
• indica quina manipulació hi hagut sobre el producte.
• permet comprar de forma responsable.
• garanteix el control sanitari del producte

El correcte etiquetatge garanteix la circulació d'aliments segurs, la protecció dels interessos de les persones productores i consumidores i evita les pràctiques enganyoses.

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Galería de fotos