Es diagnostiquen més 36.500 nous casos de càncer a Catalunya el 2018

Data: 04-02-2019 - Categoría: Salut

En els homes el càncers més freqüents són els de pròstata, còlon i recte, i pulmó i en dones els de mama, el de còlon i recte, el de coll uterí i el de pulmó

Avui, 4 de febrer, es commemora el Dia Mundial del Càncer, una jornada per conscienciar la societat sobre l'impacte de la malaltia i la importància de combatre-la. S'estima que un de cada dos homes i una de cada tres dones desenvoluparan càncer al llarg de la vida.

El càncer és avui dia un problema de primera magnitud, les previsions estimen que afectarà a un de cada tres homes i una de cada quatre dones al llarg de la vida. A Espanya la incidència és de 200.000 casos anuals. També cal dir que cada vegada hi ha un major nombre de curacions i un augment de la supervivència dels tumors principals gràcies als avenços científics i tecnològics fruit de la investigació que s'incorporen periòdicament en la pràctica clínica així com la generalització dels programes de cribratge per a la població. Això permet que dos de cada tres persones amb càncer visquin més de cinc anys després del diagnòstic.

El càncer afecta a l'individu de manera integral: salut física, àmbit social, vessant emocional i psicològica, rol familiar, laboral, etc., ja des del moment de l'aparició dels primer símptomes, al llarg del procés i fins i tot es pot dir que abans que la malaltia es declari, quan ens enfrontem a les campanyes de prevenció o cribratge. No únicament afecta la persona que pateix la malaltia sinó també a tot l'entorn familiar.


L'any passat a Catalunya es van diagnosticar més de 36.500 casos nous de càncer segons les dades del Pla Director d'Oncologia. 20.749 d'aquests casos en homes i 15.782 en dones, dels quals van morir 17.156 persones a causa d'aquesta malaltia (10.394 homes i 6.762 dones). No obstant això, la supervivència va creixent progressivament, segons les dades del Pla Director d'Oncologia les persones que sobreviuen a la malaltia després de 5 anys, són el 54% en homes i el 62.5% en dones.

Els càncers més freqüents en homes són els de pròstata, còlon i recte, i pulmó, amb uns percentatges de nous diagnòstics del 22%, 16%, 15% i 9%, respectivament. Pel que fa a les dones, els càncers més comuns són el de mama, que representa un 28% dels nous diagnòstics, el de còlon i recte, 16%, el de coll uterí, 6%, i el de pulmó, amb un 4 %.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha publicat un informe que analitza l'evolució d'algunes xifres del càncer a Catalunya entre els anys 2013-2017.

L'estudi analitza els tractaments relacionats amb el càncer finançats pel CatSalut i evidencia la tendència creixent en el nombre de pacients intervinguts quirúrgicament. Concretament, l'any 2017, es van intervenir 35.890 pacients.
També es fa referència a l'increment del nombre de pacients tractats amb quimioteràpia. En aquest sentit, durant el 2017, es van tractar 31.350 persones. Pel que fa als tractaments amb radioteràpia la xifra està estabilitzada amb uns 14.000 pacients a l'any.

S'ha estudiat la població viva i resident a Catalunya a finals de l'any 2017 i s'ha analitzat per cada grup d'edat i sexe en quina proporció havien desenvolupat un càncer en algun moment de la seva vida.

En edat infantil la probabilitat de desenvolupar un càncer és molt petita i comença a augmentar a partir dels 25 anys sent major l'increment entre les dones que en els homes encara que la tendència és igualar-se a partir dels 60 anys.

A partir d'aquest grup d'edat, veiem que entre els homes s'incrementa el percentatge de persones amb història d'un càncer, el 38% respecte als homes majors de 85 anys i el 23% en les dones de la troca edat.

Els homes tenen taxa de mortalitat superior a la de les dones però el descens de mortalitat és major en els homes que en les dones tot i que encara hi ha una gran diferència de gairebé el doble en els homes en les estadístiques de 2016.

Font: Departament de salut