En malalties rares, val més prevenir que curar ?

Data: 29-02-2024 - Categoría: Salut


EN MALALTIES RARES, VAL MÉS PREVENIR QUE CURAR?

D'acord amb l'OMS, la prevenció no només és «prevenir l'aparició de la malaltia, sinó també aturar-ne l'avenç i atenuar-ne les conseqüències una vegada establerta». D'aquesta manera, la prevenció no és només que la malaltia no aparegui; també és identificar-la com més aviat millor i actuar com més aviat millor per evitar que s'agreugi.

Sota aquest lema i reflexió, des de la CUS - Salut + Consum + Alimentació volem recordar que s'ha d'actuar a tres nivells:
  • Diagnòstic precoç
  • Investigació
  • Accés a tractaments
cus@cus-usuaris.org
www.cus-usuaris.org