ELS PEPP COM NOU PRODUCTE PANEUROPEU DE PENSIONS INDIVIDUALS

Data: 11-07-2017 - Categoría: Consum


La Comissió Europea ha aprovat el projecte de Reglament en el qual s'estableix un nou producte anomenat PEPP (Pan-European Personal Pension Product). En què consisteix? Es tracta d'un producte paneuropeu de pensions individuals senzill, de costos i riscos controlats que s'adaptarà als consumidors que vulguin estalviar per a la seva jubilació.

Aquest tipus de pensió té la finalitat de proporcionar als estalviadors diferents opcions a l'hora de guardar diners de cara a la seva jubilació. Per això, està pensat per a tots els perfils, no només per als que tinguin feina sinó que també per als aturats o els estudiants. Fins i tot és adequat per a aquells ciutadans que es desplacen a un altre país o per als autònoms que no tinguin un pla de pensió estatal o d'empresa.

Els PEPP tindran característiques idèntiques dins de la UE, de manera que podran ser oferides per diferents proveïdors, com bancs, asseguradores, fons de pensions d'ocupació, gestors d'actius i empreses d'inversió. A més, es permetrà al consumidor que, cada cinc anys, pugui canviar de proveïdor, sempre que assumeixi uns costos limitats amb antelació i que amb el canvi no es traslladin els estalvis a un altre producte que no sigui el PEPP.

En termes fiscals, la Comissió suggereix als Estats membres a concedir aquest tipus de pensió amb el mateix tracte fiscal que qualsevol altre producte nacional anàleg ja existent, fins i tot si no reuneix tots els criteris nacionals de desgravacions.

En definitiva, el PEPP s'anuncia com una mesura clau que ajudarà a aconseguir les condicions adequades de desbloqueig del finançament, de manera que pugui ser canalitzada des dels consumidors estalviadors cap a les empreses europees. Per això també es preveu que l'autorització de l'etiqueta PEPP sigui controlada per la EIOPA (Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació), de manera que aquesta podrà retirar-la al proveïdor en cas que no compleixi amb els requisits exigits.