Els nens espanyols estan exposats a més mercuri en el peix que la mitjana europea

Data: 19-09-2016 - Categoría: Alimentació

Un estudi recent detalla que el peix del Mediterrani té nivells alts de mercuri, de vegades per sobre del recomanat per al consum humà per la UE: "Això fa que, donada la tradició de consum habitual de peix a Espanya, els nens espanyols estan exposats a nivells de mercuri molt més alts que els de la resta de la UE".

Atès que els beneficis del peix segueixen compensant el seu consum, una altra estratègia és la recomanació de menjar peix que estigui en els nivells més baixos de la cadena alimentària, com els musclos o els peixos petits, ja que acumulen menys mercuri, la qual cosa beneficiaria a la preservació de la biodiversitat marina i dels recursos pesquers.

Font: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  Reunió internacional sobre Salut Infantil, Medi Ambient i Seguritat a Barcelona.