Els drets dels consumidors en situacions climatològiques extremes

Data: 12-01-2021 - Categoría: Socials

 
El temporal de neu ha afectat gran part d'Espanya i, com a conseqüència, ha provocat un seguit de situacions imprevistes i problemes de tota mena que afecten un nombre considerable de ciutadans. A més, a tota aquesta situació cal sumar l'espectacular i preocupant pujada del preu de la llum, sense oblidar l'afectació de diversos serveis públics, especialment el transport tant en nuclis urbans com en zones rurals, i danys de diferent consideració en habitatges i vehicles d'ús particular.

Des de la CUS - Salut + Consum + Alimentació volem recordar els drets que assisteixen als passatgers en matèria de transport públic.

Quan es dóna la circumstància de condicions climàtiques extremes i es cancel•la o retarda un viatge que hem contractat no podem exigir cap indemnització ja que l'operativitat no depèn del transportista encara que sí tenim dret a rebre el reemborsament de l'import abonat i, si cal, assistència bàsica com aliments i beguda. També s'ha d'informar els consumidors sobre la situació, possibles retards o cancel•lacions i drets als quals poden recórrer.

Pel que fa a transport ferroviari, si el retard és superior a 60 minuts o es cancel•la el transport. L'empresa ferroviària ha d'oferir una alternativa perquè el viatger es desplaci en un altre moment o rebi el reemborsament de l'import abonat en el termini màxim d'un mes. El passatger té dret a sol•licitar un certificat de la cancel•lació o el retard i, en situacions semblants, té dret a rebre menjar i beguda.

Si ens referim a desplaçaments amb autobús de 250 km o superiors que pateixin una cancel•lació o que es prevegi un possible retard de més de 120 minuts, el viatger pot optar per la continuïtat de el viatge en un altre moment o el reemborsament de l'import del bitllet en un termini màxim de 14 dies. També cal dir que, en el cas de cancel•lació o retard de més de 90 minuts el passatger té dret a rebre menjar o beguda sense cap cost.

En el transport aeri en cas de cancel•lació del vol, l'aerolínia ha d'oferir una alternativa per arribar a la destinació prevista o reemborsar l'import de el vol en un termini de set dies en funció de l'elecció del passatger i, si cal, alimentació i beguda , i en casos concrets fins i tot allotjament i accés a dues comunicacions (correu o telèfon)

En cas de produir-se un retard la companyia aèria ha d'oferir el següent:
Si el retard és de dues hores en vols de fins de 1500 quilòmetres; de tres hores en vols d'entre 1500 i 3500 quilòmetres i intracomunitaris de més de 1500 quilòmetres o de quatre hores o més a la resta, s'haurà d'oferir als passatgers alimentació, refresc i dues comunicacions, i en cas que la sortida estigui prevista per al dia següent, allotjament en cas de ser possible.

Si el retard és superior a 5 hores, el reemborsament dels imports abonats, a més de l'assistència que ja hem comentat.

La recomanació en aquests casos és que abans de desplaçar-nos a l'aeroport o estació confirmem que el transport sortirà i, si va a fer-ho, confirmar el nou horari. A més, hem de guardar els tiquets de les despeses d'alimentació realitzats, així com els propis bitllets del vol en qüestió.

En cas d'incompliment de les obligacions per part del transportista, els viatgers poden reclamar davant la pròpia companyia i si en el termini d'un mes no es rep resposta satisfactòria, reclamar davant la Junta Arbitral de Transports - en cas de transport terrestre- i davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria si es tracta d'un vol.

Aquesta climatologia extrema que hem viscut també ha causat danys i desperfectes en habitatges, finques o vehicles estacionats al carrer. Atès que es tracta d'una situació extraordinària i imprevisible podria ser difícil reclamar responsabilitats com, per exemple, possibles talls de llum, manca d'aigua calenta o calefacció. En alguns casos alguns ciutadans tenen contractades assegurances de llar i assegurances per a vehicles, que poden cobrir alguns dels danys soferts.

Sempre recomanem llegir amb la màxima atenció les pòlisses i les cobertures que hem contractat per poder verificar que els desperfectes que s'han produït estan coberts per la pòlissa. Si tenim algun dubte podem consultar amb la companyia asseguradora o amb una associació de consumidors.

Si no estem d'acord amb la informació que se'ns facilita la companyia asseguradora o amb la indemnització que se'ns ofereix, podem interposar una reclamació davant el servei d'atenció a client o davant el defensor de client. Si no rebem resposta en el termini d'un mes o aquesta resposta no és satisfactòria, podem reclamar davant la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

Com a últim recurs, en cas que no es resolgui el conflicte, el consumidor pot acudir als tribunals de justícia. Si la quantitat reclamada no supera els 2.000 euros, no cal la presència d'un advocat i procurador, encara que, si és possible, es recomana l’assessorament i  l'assistència d'un professional.

Per a més informació i consultes sobre reclamacions contactar amb la CUS - Salut + Consum + Alimentació.

cus@cus-usuaris.org
www.cus-usuaris.org