Els bancs obligats a retornar d'ofici els diners cobrats per les clàusules sòl

Data: 22-12-2016 - Categoría: Consum

Les clàusules sòl estaven incloses en moltes de les hipoteques a tipus d'interès variable que van ser signades durant els anys de la bombolla a Espanya. Aquestes disposicions fixen un topall per sota del com els interessos a pagar no poden reduir-se, malgrat que l'euríbor —l'índex de referència de la majoria d'hipoteques— se situï per sota d'aquest llindar. Els afectats veien com la lletra s'encaria quan l'euríbor pujava, però no podien beneficiar-se del tot de les baixades.

El Tribunal Suprem va declarar el 9 de maig del 2013 que aquestes clàusules eren abusives ja que els consumidors no havien estat degudament informats de les implicacions que tenien. Així i tot, al•legant raons d'estabilitat financera, va decidir limitar en el temps els efectes d'aquesta declaració, de manera que els bancs havien de retornar als seus clients les quantitats cobrades de més a partir de la data en què es va dictar sentència.

Ara el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) obliga a la banca espanyola a retornar tot el cobrat per les clàusules sòl abusives des de 2009, quan els índexs hipotecaris van començar a baixar, i no des de 2013 com havia dictat anteriorment el Tribunal Suprem.

Aquesta resolució del TUE restableix així una situació de justícia per als consumidors afectats per una clàusula obertament abusiva que ha lesionat els seus drets i la seva economia.

Aquells ciutadans que desitgin informació, sobre aquest tema, han d'acudir a la seva associació de consumidors per ser informats de si la seva hipoteca conté clàusula sòl i en cas necessari sobre com actuar per recuperar el que li hagin pogut cobrar indegudament.

Hem d’estar amatents de les noves noticies sobre el tema, de les que us mantindrem puntualment informats.