Eliminar les comunicacions bancàries per via postal

Data: 27-07-2015 - Categoría: Consum

A primers de juny, les organitzacions de consumidors CECU, UNAE, FUCI i ASGECO, posaven en guàrdia als usuaris del BBVA, després que l'entitat bancària els remetés una carta en la qual, entre altres qüestions, se'ls informava que des del 15 de juny les comunicacions entre l'empresa i els seus clients es realitzarien únicament de forma electrònica a través de la plataforma de banca digital de l'entitat.
Els representants dels consumidors també van informar al Banc d'Espanya d'aquesta circumstància en entendre que era lesiva per als seus drets.

Després d'aquesta actuació, el BBVA ha remès una segona carta als seus clients, una vegada passada la data del 15 de juny, on, aquesta vegada com a únic i principal assumpte, se'ls torna a informar d'aquesta circumstància, convidant-los de nou al fet que si volen mantenir les comunicacions postals, es posin en contacte amb l'entitat.

Les associacions entenem que aquesta segona comunicació no soluciona els problemes de fons que enfronten els consumidors en el nou escenari:
- Els consumidors demanden que els bancs demanin permís als seus clients per suprimir les comunicacions postals. Actualment se segueix entenent que l'acceptació tàcita del consumidor és suficient, ja que ha de ser ell el que digui que NO està d'acord.

- Amb el nou plantejament, l'entitat bancària deixa de ser activa a l'hora d'informar: abans, el banc enviava les comunicacions i ara és el ciutadà el que ha d'interessar-se, ser actiu i fer ús dels seus recursos, coneixements i temps per poder accedir a la revisió de les notificacions, la qual cosa la dificulta.

- Les comunicacions electròniques han de constituir una “facilitat” addicional i no un element d'exclusió de la comunicació postal, ja que són molts els que encara prefereixen aquest mètode o no tenen opció d'utilitzar mitjans digitals. No s'han de plantejar com a mètodes alternatius sinó complementaris.

Les organitzacions de consumidors perseverem en la necessitat de revertir aquest tipus de situacions i, a l'espera de concretar-se la resposta del Banc d'Espanya, continuem demanant a les entitats bancàries que no dificultin l'accés de part dels seus clients a la revisió de les seves notificacions bancàries.

Font: CECU