El que cal saber per assegurar el teu viatge de Setmana Santa

Data: 17-03-2016 - Categoría: Consum

L’assegurança d’assistència en viatge permet als viatgers que es troben en situació de dificultat durant el trajecte obtinguin una assistència que els permeti superar el problema de la millor forma possible. Les cobertures que incloent són del més variat: l’anul•lació del viatge per malaltia, per pèrdua de treball, per citació judicial. També poden cobrir indemnitzacions per incidències en l’equipatge, lliurament de documentació o medicaments oblidats, la prolongació de l’estada, despeses sanitàries, etc. Detallem a continuació el que s’ha de tenir en compte alhora de subscriure i utilitzar una assegurança d’assistència en viatge:

Durant la contractació
     -  L’assegurança d’assistència en viatge s’acostuma a contractar junt amb  la compra del propi viatge i moltes vegades són les mateixes agències les  que les ofereixen. Amb tot, el client pot subscriure pel seu compte una assegurança  d’assistència desprès de la contractació del viatge o amb una  entitat diferent a l’ofertada per l’agència de viatges. Fins i  tot,  pot ser que alguna de les assegurances que ja es tinguin  contractades  (llar,accidents, sanitari) tingui cobertures d’aquests  tipus, i per tant fora  interessant observar-lo.    
     -  És important comprovar be els riscos que cobreix la pòlissa i  relacionar- los amb la prima que haurà de pagar. Això ens  permetrà també comparar entre diverses pòlisses. Cal tenir en  compte que en determinats casos la legislació ja preveu compensacions  pels consumidors (com els casos de força major en contractes de viatges  combinats o la responsabilitat de les companyies aèries sobre els viatgers  per endarreriments, cancel•lacions, pèrdua o deteriorament de  l’equipatge)  sense necessitat de tenir una assegurança addicional.
- Un cop contractada, l’assegurat ha de rebre una còpia de la pòlissa, les seves condicions i, destacades, les condiciones limitatives.


Com actuar en cas de sinistre
- És imprescindible tenir clars els números de telèfons d’assistència, tant per contactar amb la centraleta espanyola com amb l’assistència en el país de destí.

- També és molt recomanable tenir a ma les dades de les autoritats espanyoles en el país de destí (ambaixada i consolats).

- En cas de sinistre, excepte que es tracti d’un risc vital, cal contactar en primer lloc amb l’asseguradora per atendre les seves instruccions. Es fonamental conservar les factures corresponents a les despeses efectuades per sol•licitar el seu reemborsament.

Procediments de reclamació
      -  Si considerem que no s’ha complert algun aspecte dels contractats en la  pòlissa haurem d’iniciar un procediment de reclamació. El primer pas  serà interposar la reclamació davant el Servei d’Atenció al Client  de la  Companyia asseguradora.      
      -  Si en dos mesos no es rep resposta o la resposta rebuda no és  satisfactòria, s’ha de passar la queixa al defensor de l’assegurat de  la companyia  (si el tingués) o al Servei de Reclamació de la  Direcció General  d’Assegurances, quines resolucions, que han de  ser dictades en el termini de 4 mesos, solen ser complides per les  companyies  en cas que siguin favorables al client. De no ser-ho, foren  inútils de cara a un possible procediment de reclamació judicial.
      -  Si cap d’aquests passos prospera, no queda altre que interposar   demanda  judicial, tenint en compte que si és menor de 2.000€ pot  fer-se sense  advocat ni procurador.

En cas de viatjar per la unió europea no oblideu d'agafar la TARJETA SANITÀRIA EUROPEA.

Font: CECU