El Ministeri de Sanitat dóna recomanacions sobre els medicaments que contenen metamizol com el Nolotil

Data: 10-11-2018 - Categoría: Salut

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), entitat adscrita al Ministeri de Sanitat, ha llançat una recomanació als professionals sanitaris en el sentit de no receptar medicaments que continguin metamizol (el més conegut és Nolotil), després de la detecció de diversos casos de reaccions adverses greus en pacients britànics. A partir d'aquesta notificació se sol•licita una precaució expressa per a les persones d'edat avançada.

El Ministeri de Sanitat, a través de l'AEMPS, i en la pàgina web d'aquest organisme, facilita informació sobre el metamizol com analgèsic i antipirètic que a Espanya es comercialitza amb diferents noms.

Entre les possibles reaccions adverses potencials es troba l'agranulocitosi, que encara que la seva freqüència és baixa, en determinats casos, quan es produeix una reacció greu, pot arribar a tenir conseqüències irreparables.

Segons l'AEMPS la informació rebuda indica que el nombre de casos s'ha vist incrementat aquests darrers anys en consonància amb l'augment del consum d'aquest analgèsic. Especialment, com hem dit abans, en pacients d'edat avançada.


Segons les dades de prescripció a càrrec de receptes del Sistema Nacional de Salut, el consum de metamizol s'ha vist duplicat en els últims 10 anys, especialment en 2013 i 2017, es van dispensar 14,6 i 22,8 milions d'envasos de càpsules, respectivament.

L'AEMPS recomana la no utilització d'aquest fàrmac en aquells pacients en els que no sigui possible realitzar controls, com, per exemple, població flotant (persones que, tot i no estar oficialment inscrites en el cens de població de la comunitat, resideixen temporalment o permanentment en l'àmbit geogràfic.

També s'indica la prescripció només per a tractaments de curta durada (7 dies com a màxim), dins de les indicacions autoritzades i a les dosis mínimes necessàries.
En cas que es prescrigui un tractament més prolongat, l'AEMPS aconsella realitzar controls hematològics diaris i també verificar l'aparició de simptomatologia indicativa d'agranulocitosi. En cas d'aparèixer aquesta simptomatologia s'ha de suspendre el tractament.

Per part dels facultatius i abans de prescriure metamizol, l'AEMPS demana realitzar una anàlisi detallada de la història clínica per evitar l'ús en pacients amb antecedents de reaccions d'hipersensibilitat, amb tractament immunosupressor o amb altres fàrmacs que poden produir agranulocitosi.

¿Què és l'agranulocitosi?

Els glòbuls blancs són els encarregats de combatre les infeccions produïdes per bacteris, virus, fongs i altres gèrmens. Una de les classes importants de glòbuls blancs són els granulòcits que es produeixen en la medul•la òssia i es desplacen pel reg sanguini a través de tot el nostre organisme.

En el moment en què els granulòcits detecten possibles infeccions es reagrupen en el focus infecciós i ataquen els gèrmens causants d'aquesta infecció. Quan en el nostre organisme hi ha un dèficit de granulòcits apareix l'anomenada agranulocitosi. Aquest fet dificulta l'acció de destruir aquests gèrmens en el nostre organisme i, en conseqüència, estem més predisposats a patir infeccions.

La agranulocitosi pot ser causada per:
 • Trastorns autoimmunitaris
 • Malalties de la medul•la òssia, com mielodisplàsia o leucèmia limfocítica granular gran)
 • Certs medicaments usats per tractar malalties, incloent càncer
 • Certes drogues il•legals
 • desnutrició
 • Preparació per a un trasplantament de medul•la òssia
 • Problemes amb gens
 • Engrandiment de la melsa
Els símptomes d'aquesta afecció poden incloure:
 • Febre
 • Calfreds
 • Malestar
 • Debilitat general
 • Mal de coll
 • Úlceres a la boca i gola
 • Dolor ossi
 • Pneumònia
 • Shock