El Govern aprova un Projecte de llei per lluitar contra el frau digital i la falsificació en mitjans de pagament diferents de l'efectiu

Data: 12-05-2022 - Categoría: Socials


El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri de Justícia, el projecte de Llei (PL) pel qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, per a la transposició de directives en matèria de lluita contra el frau i la falsificació de mitjans de pagament diferents de l'efectiu i l'abús de mercat; així com la Llei Orgànica 7/2014, de 12 de novembre, sobre intercanvi d'informació d'antecedents penals i consideració de resolucions judicials penals a la Unió Europea (UE).

L'objectiu d'aquestes modificacions és complir els compromisos normatius adquirits amb la UE, adaptar-ne la regulació a les noves formes de delinqüència i contribuir a l'harmonització dels ordenaments jurídics dels diferents Estats de la UE.

Transposició de directives comunitàries

El PL transposa a l'ordenament jurídic espanyol tres directives comunitàries. La primera és la Directiva (UE) 2019/713 sobre lluita contra el frau i falsificació de mitjans de pagament diferents de l'efectiu.

Aquesta Directiva té com a objectiu lluitar contra el crim organitzat i la ciberdelinqüència, especialment la que fa referència al frau digital, i sancionar l'ús fraudulent de nous mitjans de pagament, en concret, aquells que tenen caràcter digital, l'ús del qual s'ha anat generalitzant amb el desenvolupament de les noves tecnologies.

Entre els mitjans de pagament nous s'inclouen l'ús de les aplicacions de pagament a través del telèfon mòbil o l'ús de les monedes virtuals. Aquests nous mitjans de pagament ofereixen noves oportunitats per al frau, cosa que obliga a actualitzar la regulació d'alguns delictes, concretament els relacionats amb l'estafa i les falsificacions.


Lluita efectiva contra la delinqüència

La Directiva (UE) 2019/884 disposa que als certificats que es transmeten entre els països s'inclogui la imatge facial i dactiloscòpica (empremta dactilar), amb la finalitat d'afavorir la retransmissibilitat de condemnes entre estats membres de la UE, d'acord amb el principi de reciprocitat per tal de lluitar de manera efectiva contra la delinqüència organitzada i el terrorisme.