El Govern aprova la normativa per sancionar l'apologia de l'anorèxia i la bulímia a pàgines web, blocs d'internet i xarxes socials

Data: 28-01-2019 - Categoría: Consum

El Consell Executiu ha aprovat el decret llei que modifica Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010), per tal de disposar d’un marc legal que permeti a la Generalitat actuar contra la difusió de continguts a internet que fan apologia dels trastorns alimentaris i inciten a seguir conductes perjudicials per la salut.

Aquest marc legal ampliarà la responsabilitat als intermediaris —ja siguin empreses, plataformes o serveis digitals— que, tot i tenir coneixement de l’existència d’aquest tipus de contingut en les seves plataformes, no duguin a terme accions per eliminar-los. Se’ls considerarà cooperadors o encobridors.

Serà una infracció greu del Codi de consum realitzar activitats de promoció, publicitat, oferta o qualsevol altra que fomenti o indueixi l’adopció d’hàbits relacionats amb els trastorns alimentaris, com l’anorèxia i la bulímia, i es podrà sancionar amb multes de fins a 100.000 euros.

Aquesta modificació del Codi de consum permetrà vigilar, investigar i, si és el cas, sancionar les empreses, plataformes i serveis digitals que, tot i tenir coneixement de l’existència d’aquest tipus de contingut en les seves plataformes, no duguin a terme accions per eliminar-los. D’aquesta manera, s’amplia la responsabilitat als intermediaris de les xarxes socials, que passen a ser també responsable de la difusió d’aquests continguts. L’incompliment d’aquestes obligacions suposarà una infracció greu del Codi de consum, que es podrà sancionar amb multes de fins a 100.000 euros.Modificacions legals introduïdes al Codi de consum
 
  • Es concreta la definició de “trastorn alimentari” als efectes del Codi de consum, entenent com a tals l’anorèxia i la bulímia, entre altres.
  • S’inclouen dins dels col·lectius que requereixen especial protecció les persones susceptibles de patir trastorns alimentaris, com l’anorèxia i la bulímia, en les relacions de consum.
  • Dins els deures que han de complir les empreses, s’introdueix l’obligació de no dur a terme activitats relacionades amb la posada en el mercat de béns i serveis que fomentin o indueixin en les persones consumidores hàbits no saludables o trastorns alimentaris.En cas de no complir aquesta obligació, les empreses cometran una infracció de Codi de Consum.
  • Es tipifica específicament com a infracció greu del Codi de consum realitzar activitats de promoció, publicitat, oferta o qualsevol altra que fomenti o indueixi a les persones consumidores a l’adopció d’hàbits relacionats amb els trastorns alimentaris, com l’anorèxia i la bulímia entre altres. Com a infracció greu, es pot sancionar amb  multes de fins a 100.000 euros.
  • S’amplia als intermediaris en els serveis de la societat de la informació la responsabilitat de la veracitat i la legalitat de la informació que publiquen referent a l’àmbit dels trastorns alimentaris, des del moment en què coneixen o poden haver conegut –emprant una diligència normal— la manca de veracitat o la il·licitud dels continguts, i sempre que no actuïn de manera ràpida per procedir a la retirada de les dades o facin impossible llur accés. Així, s’estén la responsabilitat a les empreses que ofereixin allotjament web a aquest tipus de pàgines, blocs, o xats, quan tinguin coneixement que estan allotjant aquest tipus de continguts incitadors dels TCA.
  • Complementant l’anterior modificació, s’estableix que les persones, plataformes digitals o serveis en línia que cooperen o encobreixen una conducta infractora referent a l’àmbit dels trastorns de conducta alimentària en són responsables, com a cooperadors o encobridors. Qualsevol persona, plataforma digital o servei online que actua com a intermediari, que conegui o pugui conèixer una conducta infractora, n’és responsable si no adopta les mesures necessàries per suprimir o retirar els enllaços o els continguts afectats. Aquestes modificacions permetran perseguir aquest tipus de continguts a la xarxa, actuant directament contra els hostings, de manera que siguin aquests el qui controlin els continguts que allotgen.

Els trastorns alimentaris a les xarxes

L’apologia de l’anorèxia i la bulímia nervioses a la xarxa (col·loquialment coneguts com continguts pro ana i pro mia), des de diferents pàgines web, blocs, xats i xarxes socials, s’ha convertit en un dels factors de risc més consultat i perillós, per la seva fàcil accessibilitat i reproductibilitat, pel que fa al desenvolupament i manteniment d’aquests trastorns. En els darrers 8 anys s’ha donat un increment significativament elevat dels continguts pro ana i pro mia.

(Font: Agència Catalana del Consum , ACC)