El Departament de Salut finalitza l’inventari dels documents en suport paper i material ortoprotètic de Barcelona

Data: 11-10-2018 - Categoría: Salut

El Departament de Salut informa que ha conclòs l’inventari dels documents en suport paper i material ortopèdic de Barcelona que estaven en custodia del propi Departament. Tot seguit es començarà la fase de contactar amb tots aquells afectats que han demanat se’ls lliuri la seva història clínica.

D’altra banda el Departament de Salut segueix treballant en els inventaris de Girona i Tarragona.


També es manifesta que existeixen molts casos de sol•licituds rebudes en que la historia clínica no consta entre la documentació que el Departament té sota custodia.

Recordem que el tancament de les clíniques de lDental es troba actualment sota investigació judicial i es possible que existeixi informació en format digital però fins a data d’avui no es pot assegurar ja que no està en custòdia en el Departament de Salut.

Els ordinadors i les dades emmagatzemades estan incloses en el procés d’investigació i sota custodia judicial a l’Audiència Nacional.

Més informació:
CUS, Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat. Salut Consum i Alimentació
Telèfon: 93 302 41 38