El Decret 163/2018, de 17 de juliol. autoritza després de més de 25 anys la venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final.

Data: 23-07-2018 - Categoría: Alimentació


Alhora de consumir llet crua es important que tinguem en compte algunes consideracions. Les granges que comercialitzen llet crua de vaca han de reunir uns requisits  de sanitat animal molt exigents i un alt nivell d’higiene en les seves instal•lacions de munyida si estan autoritzats per vendre-la. Tot i les mesures de seguretat alimentària la especial composició de la llet crua pot facilitar l’aparició de bacteris perjudicials tipus Salmonel•la i Campylobacter.

Per consumir llet crua amb seguretat facilitem tot seguit unes recomanacions molt útils i pràctiques:

Alhora de recollir la llet Amb un recipient, ha d’estar esbandit i ben net i que no hagi contingut altres productes no alimentaris.
El recipient ha de tenir una tapa útil que permeti tancar-lo.
Un cop adquirida portar-la a casa el més aviat possible i fer-la bullir per tal d’eliminar els possibles bacteris que puguin haver-hi.
Es recomanable fer servir un recipient de base àmplia i s’ha d’anar remenant.
Un cop l’escuma de l’ebullició hagi pujat s’ha d’apagar el foc i un cop refredada s’ha de posar a la nevera, al lloc més fred mantenint la llet tapada per evitar que capti olors d’altres aliments.

Aquestes son uns instruccions bàsiques que et permetran garantir la seguretat de la llet crua pel seu consum:

En cas de que no es pugui bullir la llet de seguida es pot posar a la nevera a una temperatura inferior als 4ºC. Tot i que es recomanables fer-la bullir el més aviat possible.

Altra opció es congelar la llet crua de la mateixa manera que fem amb altres aliments tenint en compta que quan es descongeli s’ha de fer dins de la nevera.
Si congelem la llet l’hem de mantenir igualment ben tapada per evitar l’absorció d’olors.

Hem de recordar que la congelació de la llet crua no mata els bacteris per tant abans de consumir-la cal bullir-la i si es possible fer-ho sempre abans de congelar-la.
La recomanació de consum de la llet crua es de 3 dies després de comprar-la i evitar consumir-la desprès de 72 hores.

Per cloure direm que la venda de llet crua de vaca està emparada pels requisits establerts en la normativa europea en matèria d’higiene alimentària i aquesta nova tipologia de venda millorarà les característiques organolèptiques de la llet i tornarà a educar el consumidor en com tractar-la sense oblidar que facilitarà la valorització dels productes de territori i la venda de proximitat.