Drets a l'hora d'agafar un avió

Data: 23-03-2016 - Categoría: Consum

En cas de retard, cancel·lació i overbooking
L'usuari té dret a determinades compensacions i és la pròpia aerolínia qui ha d'oferir informació i assistència als usuaris (incloent, en funció del retard, manutenció o, fins i tot, l'estada en un hotel).
Guardar tots els tiquets per reclamar també aquestes despeses i fer-ho per escrit en el propi aeroport, primer davant la companyia aèria i, en cas de no obtenir resultats en el termini d'un mes, davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
Si el perjudici sofert implica una compensació superior a la contemplada en la normativa (que estarà en funció de la destinació del vol) es pot presentar una demanda judicial.

En cas d'algun tipus de vaga
Segons algunes sentències, si la vaga va ser convocada amb antelació suficient pels treballadors i l'aerolínia la presa com a justificació per a un retard o cancel·lació, podria donar dret a una indemnització, ja que la companyia podria haver pres mesures.

En cas de problemes amb l'equipatge
Si ha sofert danys, reclamar sempre a l'aeroport per provar que els desperfectes són deguts al trasllat.
En qualsevol cas, es disposa d'un termini de fins a set dies per reclamar desperfectes en l'equipatge facturat.
En cas de retard, la protesta haurà de fer-la dins dels vint-i-un dies següents.

En cas d'atemptat en un aeroport
El passatger sí té dret al fet que se li ofereixi alguna alternativa, se li permeti viatjar en altres dates o se li retorni l'import del bitllet, però no hi ha dret a rebre indemnització.

Galería de fotos